Coronakrisen er også en global menneskerettighedskrise

Coronakrisen er også en menneskerettighedskrise

Overalt i verden haster regeringer lovgivning igennem, der indskrænker menneskerettighederne. Amnesty holder øje med myndighederne og råber op, når de går for vidt. Her er tre steder, hvor det er gået helt galt

1. Cambodja

I Cambodja er regeringen i gang med at få indført en nødretlov, der giver ubegrænsede beføjelser til at iværksætte tiltag, der kan bruges til at lukke munden på dem, der kritiserer regeringen eller deler oplysninger om COVID-19, som regeringen ikke bryder sig om.

De specifikt navngivne beføjelser inkluderer bestemmelser om overvågning af alle telekommunikationsmedier “ved hjælp af nødvendige midler” og magt til at forbyde eller begrænse “distribution af information, der kan skræmme offentligheden, forårsage uro eller som kan have negativ indflydelse på den nationale sikkerhed, eller kan forårsage forvirring som reaktion på nødsituationen ”.

Loven giver myndighederne ret til at beslaglægge privat ejendom og vide beføjelser til at håndhæve karantæner. Hvis befolkningen ikke overholder loven, kan de få en fængselsstraf på op til fem år, stigende til 10 år. Medier og ikke-statslige organisationer, der overtræder loven, står over for en række yderligere sanktioner, herunder opløsning.

”Disse sanktioner er helt urimelige, selv i nødsituationer. Det er virkelig skandaløst, at den cambodjanske regering forsøger at kriminalisere udveksling af oplysninger, der anses for skræmmende for den cambodjanske offentlighed, hvilket kan omfatte pålideligt rigtige oplysninger om folkesundhed eller sikkerhed. Det er vigtigt, at ytringsfriheden respekteres i krisetider, inklusiv COVID-19-pandemien, ”siger Nicholas Bequelin, der er regiondirektør for Amnesty International i Sydøstasien og Stillehavet

Stater kan ifølge international menneskerettighedslov i nødstilfælde indføre indskrænkninger for menneskerettighederne. Men de tiltag, som tilsidesætter menneskerettighederne, må kun ske, når det er nødvendigt, har et legitimt sigte, er proportionalt, og hvis mindre restriktive tiltag ikke ville kunne nå samme effekt. Alle tiltag skal løbende monitoreres og vurderes for, om de fortsat er nødvendige.

Udkastet til nødretsloven i Cambodja indeholder ingen parlamentarisk kontrol af regeringens udvidede magtbeføjelser.

”Denne lov skal ses for hvad, den er – et magtgreb, der søger at manipulere COVID-19-krisen og undergrave menneskerettighederne for alle i Cambodja. Den cambodjanske regering skal trække lovforslaget tilbage eller ændre det væsentligt for at bringe det i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder, ” siger Nicholas Bequelin.

2. I Filippinerne har præsident Duterte i en tv-tale givet politiet og militæret ordre om at skyde de borgere, som ikke overholder landets karantæne-regler, eller er problematiske i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19.

”Jeg tøver ikke. Mine ordrer er til politiet og militæret. Hvis der er problemer, eller hvis der opstår en situation, hvor folk slås og jeres liv er i fare, så skyd dem.  Forstår I? I stedet for at lave ballade, sender jeg dem i graven,” sagde Duterte i en tv-tale d. 1. april.

Lederen af Amnestys afdeling i Filippinerne er rystet;

”Det er dybt alarmerende, at præsident Duterte har lavet en politik, der siger ” skyd for at dræbe ” til de myndigheder i landet, som skal håndhæve loven. En dødelig ikke-kontrolleret styrke bør aldrig anvendes i en nødsituation som COVID-19-pandemien er, ” siger Butch Olano.

Ifølge Filippinernes rigspoliti er over 17.000 mennesker allerede blevet arresteret for overtrædelser i forbindelse med nedlukning og udgangsforbud, som gælder i forskellige regioner i landet på grund af COVID-19. Der har været rapporter om umenneskelige straffe for at overtræde karantæne-regler. For eksempel er lovovertrædere blevet beordret til at sidde i timevis i den varme sol eller er blevet tilbageholdt i hundebure.

”De misbrugsmetoder, der anvendes til at straffe dem, der anklages for at have overtrådt karantæne-reglerne, og det store antal massearrestationer mod hovedsagelig fattige mennesker, er yderligere eksempler på den undertrykkende tilgang, som regeringen har over for landets fattige,” siger lederen af Amnestys afdeling i Filippinerne

I Europa er det Ungarns premierminister Viktor Orban og hans regering, der har trukket de store overskrifter. Orban har givet sig selv vidtgående beføjelser ved at indføre tidsubegrænset nødret, som sætter landets parlament ud af kraft, og regeringen styrer nu landet per dekret.

”Dette lovforslag giver Viktor Orbán og hans regering carte blanche til at begrænse menneskerettighederne. Dette er ikke måde at tackle den rigtige krise i landet, der er forårsaget af COVID-19-pandemien,” sagde David Vig, Amnesty International’s direktør i Ungarn inden lovforslaget blev stemt igennem parlamentet.

Den nye lovgivning betyder, at det reelt er Viktor Orbáns regering som bestemmer, hvornår den ikke længere skal regere pr. dekret. Indtil da vil der ikke blive afholdt valg, regeringen vil kunne udstede nye regler, der håndhæves som love, og regeringen kan vælge at stække håndhævelsen af eksisterende love, herunder lovgivning, som sikrer menneskerettighederne.

”I sin tid som regeringsleder har Viktor Orbán stået i spidsen for en tilbagerulning af menneskerettighederne i Ungarn. Hans regering har ansporet til fjendtligheder mod marginaliserede grupper i landet og forsøgt at få Ungarns kritiske stemmer til at forstumme. At give Orbáns regering mulighed for at regere per dekret vil formentlig sætte yderligere fat på tilbagerulningen af menneskerettigheder i Ungarn”, siger David Vig, Amnestys direktør i Ungarn.

Loven gør det muligt at idømme op til fem års fængsel, hvis ungarer ifølge regeringen spreder falske rygter om coronavirusset og regeringens måde at bekæmpe det på. Loven forventes at ramme journalister, aktivister og NGOer, som kritiserer regeringen. Borgere der trodser et karantæneforbud kan få en fængselsstraf på op til fem år – en straf, der øges til otte år, hvis nogen dør som et resultat af overtrædelsen.