Demokratiforkæmpere på anklagebænken i Hong Kong

Hong Kong: Demokratiforkæmpere på anklagebænken

Ni ledere fra Paraply-bevægelsen, der kæmper for demokrati i Hong Kong, risikerer årelange fængselsstraffe ved den retssag, der begynder i dag ved West Kowloon Magistrates’ Courts i Hong Kong.

Aktivisterne var med til at planlægge og gennemføre protesterne i det centrale Hong Kong i 2014, hvor særligt unge mennesker gik på gaden for at demonstrere mod en ændring i valgloven, der ville give den kinesiske regering i Beijing mulighed for at nedlægge veto med kandidater til posten som regeringschef i Hong Kong. Demonstrationerne, som hurtigt fik betegnelsen Paraply-revolutionen og førte til at valgreformen blev standset, varede i 79 dage og blev gennemført på en bemærkelsesværdig fredelig måde.

De ni anklagede er imidlertid blevet præsenteret for forskellige tiltaler, der spænder fra ”forstyrrelse af den offentlige orden” over ”sammensværgelse for at forstyrre den offentlige orden” til ”opfordring til at forstyrre den offentlige orden.”  Anklagemyndighedens bevismateriale tæller videooptagelser fra pressekonferencer, interviews givet til medierne og offentlige møder, hvor lederne af Paraply-bevægelsen diskuterede deres civile ulydighedskampagne, ”Occupy Central”, hvor de blokerede gaderne i det centrale Hong Kong og dirigerede de protesterende på rette vej.

Tre af de anklagede– juraprofessor Benny Tai Yiu-ting, sociologiprofessor Chan Kin-man og den pensionerede præst Chu Yiu-ming – er medstiftere af ”Occupy Central” og risikerer op mod syv års fængsel, hvis de bliver dømt. De seks andre anklagede er studenterlederne Tommy Cheung Sau-yin og Eason Chung Yiu-wa, lovgiverne Tanya Chan og Shiu Ka-chun, samt de politiske ledere Raphael Wong Ho-ming og Lee Wing-tat.

Retssagen kommer efter en lignende sag fra 2017, hvor tre studenterledere blev idømt mellem seks og otte måneders fængsel. De appellerede sagen og blev senere frifundet ved Hong Kongs højeste retsinstans.

Hong Kong har syv millioner indbyggere og blev i 1997 overdraget fra Storbritannien til Kina. Selv om det er indskrevet i Hong Kongs lov, at Kinas ”socialistiske system og politikker” ikke skal praktiseres i Hong Kong, og at Hong Kongs markedssystem og levevis skal forblive uændret i 50 år, ses der i Beijing ikke med milde øjne på kritik af det kinesiske styre.

De fortsatte retssager mod fremtrædende medlemmer af Paraply-bevægelsen er ifølge flere menneskerettighedsorganisationer også med til at skabe usikkerhed hos hundredvis af andre personer, som deltog i demonstrationerne i 2014. De ved ikke, om de også vil blive slæbt for retten. Denne usikkerhed, kombineret med løst formulerede tiltaler og høje strafferammer, er generelt med til at lægge en dæmper på ytrings- og forsamlingsfriheden i Hong Kong.