Derfor stemmer Irland om abort i dag

Derfor stemmer Irland om abort i dag

Dagens folkeafstemning handler om, hvorvidt irerne ønsker at fjerne den del af den irske forfatning, der gør det ulovligt at få abort, med mindre kvindens liv er i direkte fare.

Den irske forfatnings såkaldte ottende tilføjelse blev vedtaget ved en folkeafstemning i 1983, efter 67 procent af befolkningen stemte den igennem. Tilføjelsen sidestiller fosterets liv og kvindens liv fra det øjeblik undfangelsen finder sted.

I praksis er der tale om et fuldstændigt abortforbud, der kun tillader abort, hvor der er risiko for den gravide kvindes eller piges liv.

Derfor kan der idømmes 14 års fængselsstraf til kvinder og læger, der enten skaffer sig adgang til abort eller hjælper til abort i sager, der ligger uden for lovens smalle grænse.

Irland har dermed en af ​​de mest restriktive abortlove i verden, hvilket forårsager alvorlig lidelse for kvinder, der for eksempel er gravide efter en voldtægt eller incest eller bærer et foster, som ingen chance har for at overleve en fødsel.  Amnesty mener, at det er kvindens ret at kunne få en abort.

Læs her Amnesty Irlands svar på mange af de spørgsmål, som irerne i dag skal tage stilling til, før de vælger at stemme ”ja” eller ”nej” til fjernelsen af den ottende tilføjelse.