Retssikkerhed Danmark Politi Terror Voldtægt

01.
Hvad er problemet

Politiet

Alle har ret til at klage. Selv over det bedst tænkelige politi. Derfor arbejder Amnesty for at sikre borgernes mulighed for at klage over politiet.

Politi

Antiterror

Folketinget er gået for vidt i bestræbelserne på at sikre et effektivt antiterror-beredskab. Vi arbejder for, at politiets og efterretningstjenesternes redskaber i kampen mod terror bliver underlagt den nødvendige kontrol.

Antiterror lovgivning

Voldtægt

Ofre for voldtægt har krav på retsbeskyttelse i både lov og praksis. Men i Danmark er chancen for, at et offer for voldtægt ser sin voldtægtsmand dømt, meget lille. De fleste sager bliver lukket uden at komme for en dommer. Det gælder også sager, hvor kvinden har skader og blå mærker.

Voldtægt

Børns rettigheder

Vi arbejder for bedre at sikre børns rettigheder. Det skal ske med en dansk Børneombudsmand, der kan varetage klager og sikre børn den beskyttelse, de har krav på.

Børns rettigheder
02.
Hvad gør Amnesty

Amnestys arbejde i Danmark

Amnesty arbejder for at love og praksis i Danmark sikrer og overholder menneskerettighederne.

Vi skriver høringssvar til nye love, der er på vej. Vi holder møder med ministre, politikere, embedsmænd og meningsdannere. Vi sender vores anbefalinger til ændringer af lov og praksis til relevante interessenter.  Og vi går i medierne og giver vores holdning til danske menneskererettighedsproblematikker til kende.  

Ind imellem udgiver vi rapporter om danske forhold. Det hænder også, at vi samler underskrifter ind i befolkningen for at bakke op om krav til ændringer i lovgivning eller praksis.

Ofte tager det flere år fra vi første gang tager en sag op til det lykkes at flytte på politikerne og faktisk skabe forandringer.

Det kræver tålmodighed og vedholdenhed. Nogen gange taler vi desværre for døve ører.

Men vi mener også, at det er vigtigt at give menneskerettighederne en stemme, selvom der ikke umiddelbart er udsigt til ændringer.

Støt
03.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @amnesty: So, who is responsible for stopping climate change? https://t.co/ZqagIhKc3G

@amnesty

📢+🌍👫+ ⚠️ = 🌎🌎🌎 Do the math. And strike for climate! https://t.co/7tTnKpokWh