Fælles opråb fra danske NGO’er: Situationen i Rafah kræver omgående politisk handling

Situationen i Rafah er katastrofal

Den danske regering skal insistere på en øjeblikkelig og varig våbenhvile i Gaza. Amnesty International er gået sammen med andre danske NGO’er i et fælles opråb til den danske regering.

Flere end 1,5 millioner internt fordrevne – over halvdelen af dem børn – er lige nu fanget i Rafah i den sydlige del af Gazastriben på grænsen til Egypten. Desperate børn og voksne, som er tvunget ind i et område kun lidt større end Fanø, hvor de bor i midlertidige telte, mange af dem uden adgang til mad, vand og medicin.

Nu er Rafah truet af en israelsk landoperation, der endnu engang vil tvinge befolkningen på flugt, og forårsage store menneskelige tab og lidelser. Men der er ikke nogen sikre steder at flygte hen. Grænsen til Egypten er lukket, og civilbefolkningen er fanget. En israelsk landoperation i Rafah vil få uhyggelige humanitære konsekvenser.

Den amerikanske regering åbner nu op for muligheden for en våbenhvile. Vi opfordrer derfor den danske regering til at bakke op og sikre, at våbenhvilen ikke kun bliver midlertidig, men øjeblikkelig og varig. Og vi opfordrer til at Danmark, i samarbejde med EU og det internationale samfund, arbejder på at sikre en øjeblikkelig deeskalering af konflikten, så nødhjælp kan nå frem, og på at fremme en fredelig og retfærdig løsning på konflikten.

De civile i Gaza var allerede hårdt pressede før den 7. oktober – mere end to tredjedele af befolkningen var afhængige af nødhjælp distribueret af humanitære organisationer. Nu er den humanitære situation i Gaza katastrofal. På grund af den israelske regerings blokade af Gaza samt checkpoints og israelske restriktioner inde i Gaza, kan humanitær hjælp som mad og vand ikke nå størstedelen af befolkningen[1].

Vi er nu vidner til en menneskeskabt sultkatastrofe direkte udløst af krig[2]. Næsten hele befolkningen i Gaza sulter eller er truet af hungersnød[3]. Den hastighed, underernæring blandt børn i Gazastriben stiger med, er uden fortilfælde på verdensplan, ifølge UNICEF[4]. Stort set alle husholdninger må undvære mindst et måltid om dagen. Nogle familier går dage og nætter uden at spise.[5] Mindst 17,000 børn anslås at være blevet adskilt fra deres forældre[6]med langvarige psykologiske konsekvenser til følge.  

Den Internationale Domstol har pålagt den israelske regering at bruge alle midler for at forhindre civile tab og sikre humanitær adgang. Men situationen er kun blevet værre den seneste måned. En udvidet militær landoperation i Rafah vil sende endnu flere mennesker på flugt og medføre yderligere tab af menneskeliv.

Som danske humanitære- og udviklingsorganisationer er vi derfor dybt bekymrede for en udvidet Israelsk landoperation i Rafah, fordi det stiller civilbefolkningen i en endnu mere udsat og livsfarlig situation, og det kan meget vel blive det mest dødbringende og ødelæggende kapitel i krigen til dato.

Den danske regering har et ansvar for at stille krav om, at civile i Gaza skal beskyttes og at international lov respekteres, herunder at humanitære organisationer og medicinske faciliteter beskyttes mod angreb. Den danske regering skal løfte sit internationale ansvar og insistere på en øjeblikkelig og varig våbenhvile – uden en våbenhvile risikerer vi en humanitær tragedie i Rafah.

Amnesty International Danmark, CARE Danmark, DIGNITY, DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, International Media Support, Mellemfolkeligt Samvirke, Oxfam Danmark, PlanBørnefonden, Red Barnet, SOS Børnebyerne og UNICEF Danmark


[1] We must prevent humanitarian aid from being used as an instrument of war | UNRWA

[2] Israel: Starvation Used as Weapon of War in Gaza | Human Rights Watch (hrw.org) & UNSDG | Gaza: Famine looms even as UNRWA funding crisis raises concerns

[3] https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-94/en/.  

[4] Children’s lives threatened by rising malnutrition in the Gaza Strip (unicef.org)

[5] IPC_Gaza_Acute_Food_Insecurity_Nov2023_Feb2024.pdf (ipcinfo.org)

[6] https://www.unicef.org/press-releases/stories-loss-and-grief-least-17000-children-are-estimated-be-unaccompanied-or