Florida dømmer til døden i strid med højesteret

Florida: Dømt til døden i strid med højesteret

Floridas domstole har i hundreder af retssager anvendt dødsstraf i strid med forfatningen. Ny Amnesty-rapport dokumenterer, at kun halvdelen af statens dødsfanger har fået adgang til nye høringer i deres sager – på trods af at en højesteretsdom for to år siden afgjorde, at deres domme er ulovlige.

I 1998 blev Cynthia Lee Harrison myrdet med mere end 60 knivstik i løbet, mens hun arbejdede på restauranten Popeye’s i Pensacola, Florida. To år senere blev Timothy Lee Hurst kendt skyldig i forbrydelsen og dømt til døden.

Efter ti år på dødsgangen afgjorde en domstol i Florida, at endnu en jury skulle tage stilling til sagen. Det skete af tekniske grunde, som ikke har noget at gøre med den senere højesteretsdom at gøre.

Med stemmerne syv mod fem anbefalede den nye jury dødsstraf. Juryen kom med anbefalingen uden at begrunde, hvorfor medlemmerne mente, at den strengeste straf burde tages i brug.

Uafhængigt af juryen gennemgik dommeren derefter bevismaterialet for at vurdere, hvilken straf Hurst skulle ende med at få. Dommeren tog sagen i egen hånd og besluttede, at Hurst skulle henrettes.

Højesteretsdom mod Florida

I 2016 afgjorde USA’s højesteret med stemmerne 8 mod 1 i sagen Hurst v. Florida, at den proces, der førte til den endelige dødsdom over Hurst, var i strid med forfatningen.

Ifølge USAs højesteret siger forfatningen nemlig, at kun en jury kan afgøre og argumentere for, om der findes tilstrækkelige skærpende omstændigheder til, at dødsstraffen skal tages i anvendelse. Dommeren tog altså dagen i egen hånd i strid med forfatningen.

Ifølge forfatningen kan kun ”the worst of the worst” (de værste af de værste) dømmes til døden. Derfor skal der være skærpende omstændigheder.

En halv løsning

En højesteretsdom skal følges i alle USAs delstater. Efter højesteretsdommen besluttede Floridas guvernør, at kun dødsfanger, som fik deres dom efter en bestemt dato, har ret til nye høringer i deres sager. Datoen betyder, at kun omtrent halvdelen af de 400 fanger, der på daværende tidspunkt ventede på deres henrettelse, kan få adgang til de rettigheder, som USA’s højesteret har bekræftet.

Læs eller download hele Amnesty-rapporten “USA – Darkness Visible in The Sunshine State”.

Læs om rapporten på www.amnesty.org

Læs alt om højesteretsdommen fra 2016 der kendte Floridas dødsdomme ulovlige