Generation Z: Klima er det vigtigste problem i verden

Verdens unge ser klimakrisen som en afgørende udfordring, viser meningsmåling blandt unge i 22 lande, som Amnesty offentliggør på Menneskerettighedsdagen i dag.

Klimaforandringer er et af de vigtigste problemer, verden står over for, hvis man spørger unge mennesker mellem 18 og 25, den såkaldte Generation Z.

Det viser en meningsmåling, baseret på svar fra 10.000 unge i 22 lande, som Amnesty International har offentliggjort i dag på Menneskerettighedsdagen, den 10. december.

”Menneskehedens fremtid” er titlen på undersøgelsen, som er foretaget af meningsmålingsinstituttet Ipsos MORI. Offentliggørelsen af resultaterne falder sammen med FN’s klimakonference i Madrid, COP 25, der netop er gået ind i sin anden uge.

”På et tidspunkt, hvor unge mennesker har mobiliseret sig i stort tal til klimakamp, er det ikke en overraskelse, at mange af de adspurgte ser det som et af de vigtigste problemer, verden står over for,” siger Amnesty Internationals generalsekretær, Kumi Naidoo, og fortsætter:

”For unge mennesker i dag er klimakrisen en af de udfordringer, som er afgørende for dem. Dette bør være en øjenåbner for verdens ledere om at være langt mere beslutsomme omkring at tackle klimakrisen. Ellers risikerer de at forråde de unge generationer yderligere.”

Grundlaget for øvrige rettigheder

De unge blev i undersøgelsen blandt andet spurgt om deres holdninger til menneskerettighedernes tilstand i deres eget land og i verden. De blev bedt om at vælge, hvilke emner, der var vigtigst, samt hvem, de mener er ansvarlige for eksempelvis krænkelser af menneskerettighederne.

Hver adspurgt skulle vælge fem emner fra en liste på 23 problemer, som verden står over for. 41 procent sagde, at klimaforandringer var et af verdens vigtigste problemer, mens 36 procent svarede forurening og 31 procent sagde terrorisme.

”Når vi markerer Menneskerettighedsdagen er det nødvendigt at anerkende, at klimakrisen er afgørende for de unge generationer. Retten til et sundt miljø, herunder et sikkert klima, er et essentielt grundlag for at kunne opretholde alle øvrige rettigheder,” siger Kumi Naidoo.

Korruption og ulighed

Klimakrisen er dog langt fra det eneste, som Generation Z er bekymret over. På nationalt plan bliver korruption set som det største problem (36 procent) efterfulgt af økonomisk ustabilitet (26 procent) og økonomisk ulighed (25 procent).

Undersøgelsen kommer på et tidspunkt, hvor der er store demonstrationer i mange lande over hele verden. Mange af protesterne føres an af unge og studerende.

Generelt viser undersøgelsen, at der er stor opbakning til menneskerettighederne, og holdningen er, at regeringerne skal gå forrest for at sikre dem.

73 procent er enige i, at ”beskyttelsen af menneskerettigheder er afgørende for deres lands fremtid” (11 procent er uenige). 63 procent er enige i udsagnet om, at ”regeringer skal sætte deres borgeres ve og vel højere end økonomisk vækst” (13 er uenige), og 60 procent er enige i, at ”menneskerettigheder skal beskyttes, selv om det har negativ indflydelse på økonomien” (15 procent er uenige).

De adspurgte kom fra følgende 22 lande: Argentina, Australien, Østrig, Brasilien, Canada, Tyskland, Ungarn, Indien, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Tunesien, Storbritannien, Ukraine og USA.

Læs mere om klima og menneskerettigheder.