Han vandt over Europas antihomolove

Indtil den 25. oktober 1982 kunne det at være homoseksuel i Nordirland straffes med livsvarigt fængsel. Én mand valgte at gå hele vejen i kampen for menneskeretten til privatliv. Og han vandt. Hans sejr er en historisk milepæl i tvekampen mellem lovgivere og individets menneskerettigheder og betyder, at ingen EU-lande må forbyde homoseksualitet.

”Enhver, der bliver dømt for den vederstyggelige forbrydelse analt samleje, vil blive holdt ansvarlig og sendt i fængsel for livet”. Sådan lød en paragraf i den nordirske straffelov indtil 1982.

I samme lov hed det, at alene forsøg på analt samleje kunne koste ti år bag tremmer. Loven var reelt en lov mod homoseksualitet.

Jeff Dudgeon indledte i 1970’erne opgøret med den nordirske antihomolov. Det kulminerede i 1981 med, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, at loven var i strid med menneskerettighederne.

Mor tog Jeff til lægen

Som 16-årig læste Jeff Dudgeon den amerikanske forfatter James Baldwin, hvis fiktive karakterer kæmpede med personlige sociale, racemæssige og seksuelle problemer. Jeff var nu ikke i tvivl om, at han var homoseksuel. Men hans mor var bekymret og tog ham med til lægen, der konkluderede, at det bare var en fase han skulle igennem. Men Jeff afviste med et grin lægens udlægning.

Da Jeff Dudgeon i 1965 var 19 år gammel tog han et personligt og vigtigt skridt. Han samlede mod til sig og entrerede Belfasts eneste homoklub – The Royal Avenue Bar. Men det var en lidt særlig homoklub. For den ene halvdel var reserveret til døve, og den anden halvdel til bøsser. Så det første syn, der mødte ham, var døve heteroseksuelle, der på tegnsprog stod og flirtede med hinanden.

Det var her, at Jeff Dudgeon begyndte processen hen imod at blive aktivist. Det gik op for ham, at han skjulte, hvem han i virkeligheden var.

I 1970 erkendte han overfor sine allernærmeste, at han var homoseksuel. I 1974 sprang han offentligt ud af skabet og stiftede Committee for Homosexual Law Reform in Northern Ireland.

”Vi red på en bølge i årene 1974-76. Vi dannede grupper og havde affærer. Der var kærlighed og respekt. Folk kravlede ud af deres mentale huler”, har Dudgeon siden fortalt til forfatteren Michael Goldhaber.

Idéen om et retsopgør opstod

I dag er Jeff Dudgeon kendt som manden, der med sin kompromisløse kamp sikrede, at alle Europarådets og EU’s medlemslande er forpligtede til at afkriminalisere homoseksualitet.

En torsdag aften i juli 1975 afholdte Committee for Homosexual Law Reform in Northern Ireland sit første åbne møde. I referatet fra mødet bliver det meget kortfattet nævnt, at man ville udforske muligheden for at få afprøvet den nordirske antihomolov ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I de kommende år oplevede Dudgeon og hans venner at blive arresteret og chikaneret af politiet, og deres kampagne mødte fundamentalistisk religiøs modstand fra den protestantiske prædikant Ian Paisley. Men tingene gik i alligevel i den rigtige retning.

Søgsmålet mod den nordirske lovgivning blev indgivet og tre år senere afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sin dom. Nordirlands antihomolov var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og derfor ulovlig. Et år senere den 25. oktober 1982 vedtog Underhuset i London, at Nordirland skulle rette ind. Det var nu ikke længere ulovligt at være homoseksuel i Nordirland.

Hvis et land ønsker medlemskab af enten Europarådet eller EU, skal dets regering underskrive og ratificere Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dommen gjorde det derfor juridisk umuligt for et medlemsland at vedtage lovgivning, der diskriminerer homoseksuelle.

Læs hele dommen fra 1981.

Se dokumentar om kampen for homoseksuelles rettigheder i Nordirland herunder.