Amnestys høringssvar om forslag til ny ordning om kvoteflygtninge

Amnesty opfordrer til at Danmark løfter sit ansvar

Danmark har modtaget kvoteflygtninge siden 1978 og har siden 1989 taget imod cirka 500 kvoteflygtninge om året. Men i september 2016 blev ordningen suspenderet på ubestemt tid. Ifølge det nye forslag skal det fremover være ministeren, der hvert år afgør, om Danmark skal modtage kvoteflygtninge. Der vil således ikke være nogen fast ramme. Hvert år vil ministeren beslutte, om – og i bekræftende fald hvor mange

Læs her Amnesty Internationals høringssvar