Brev til statsministeren om Amnestys årsrapport 2016/17

2016 var året, hvor politiske ledere og politikere på valg i flere dele af verden erklærede sig i opposition til det etablerede og brugte skræmmebilleder til at dehumanisere grupper af mennesker, udpege syndebukke og skabe splid og utryghed.

Selvom Danmark relativt set er blandt fortalerne for menneskerettighederne, ser vi også her tendenser til, at internationale menneskerettighedskonventioner anfægtes. I årsrapportens afsnit om Danmark (side 141) kritiserer vi den danske regering for at have sat en stopper for kvoteflygtninge, at mennesker med beskyttelsesstatus skal vente op til tre år, før de kan søge om familiesammenføring, samt reglerne for tålt ophold. Vi udtrykker bekymring over den meget brede definition af terrorisme i straffeloven og politiets vide beføjelser til at opfange kommunikation, der kan resultere i masseovervågning. 

Læs hele brevet

Læs hele årsrapporten