HØRINGSSVAR OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN

Efter Amnesty Internationals opfattelse lever forslaget ikke op til helt basale krav om præcision og forudsigelighed, og vi skal derfor opfordre til, at forslaget trækkes tilbage

Læs her Amnesty Internationals høringssvar