Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven

 
Udgivet
01.
Høringssvar

Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven

Forslag om ændring af reglerne om frakendelse af fremmedkrigers statsborgerskab.

Læs høringssvaret her