Israel/Gaza: Aftale om frigivelse af gidsler og fanger skal bane vejen for yderligere frigivelser og en varig våbenhvile

Hamas og Israel har indgået en aftale om at frigive mindst 50 israelske civile gidsler – hovedsageligt kvinder og børn – til gengæld for løsladelsen af 150 palæstinensiske fanger, mange af dem børn. Samtidig indledes en fire dage lang humanitær pause i kampene mellem israelske styrker og Hamas og andre væbnede grupper i den besatte Gazastribe. Amnesty opfordrer til, at samtlige civile gidsler løslades, og at der indgås en varig våbenhvile.

Generalsekretær i Amnesty International, Agnes Callamard, udtaler:

”Nyheden om, at mindst 50 gidsler, som bliver holdt fanget af Hamas og andre væbnede grupper, og at 150 palæstinensiske fanger i israelske fængsler bliver løsladt, er en stor lettelse for alle dem, der er involveret, og for deres familier. Men der er brug for langt mere handling for at tackle den fortsatte lidelse og uretfærdighed.  

Selv når de voldsomme prøvelser slutter for de frigivne gidsler, vil traumerne være langvarige. Vi gentager vores opfordring til alle væbnede grupper om øjeblikkeligt at løslade alle andre civile, der fortsat holdes som gidsler i Gaza. Løsladelsen af palæstinensiske fanger bør ikke være en betingelse for at frigive gidsler. Det er en krigsforbrydelse at tage gidsler, og dem, der er ansvarlige for at bortføre og frihedsberøve civile, skal stilles til ansvar.

Vi opfordrer også de israelske myndigheder til at løslade alle palæstinensere, der tilbageholdes ulovligt, herunder dem, der tilbageholdes administrativt uden sigtelse eller retssag.

Mange børn forventes at være blandt de løsladte – hvoraf den yngste er 14 år. De er tilbageholdt, men endnu ikke dømt. Israel skal til hver en tid overholde sine forpligtelser om at løslade vilkårligt tilbageholdte palæstinensiske fanger.

I de seneste uger har Amnestys research afdækket en alarmerende forværring af forholdene for tilbageholdte palæstinensere, herunder at tortur er brugt som afstraffelse, at fanger er blevet ydmyget, og at der er sket en stigning i brugen af administrativ tilbageholdelse og  ”nødforanstaltninger” i fængsler, hvilket faciliterer grusom og umenneskelig behandling af tilbageholdte.

Vilkårlig tilbageholdelse, tortur og andre former for mishandling er krigsforbrydelser, når de begås mod beskyttede personer i et besat område.

Den fire dage lange humanitære pause vil give et kort pusterum til mere end to millioner civile, som er ramt af Israels hensynsløse daglige stormløb i den besatte Gazastribe. Men at standse kampene i et par dage er langtfra nok til at løse de katastrofale lidelser eller lindre de forfærdelige skader på civile.

Vi opfordrer de israelske myndigheder, Hamas og andre væbnede grupper til at gøre absolut alt, hvad der står i deres magt, for at sikre, at denne humanitære pause forlænges til en vedvarende våbenhvile.

Agnes Callamard, generalsekretær i Amnesty International

Indtil videre har Israels hensynsløse bombardementer bragt blodsudgydelser og lidelser til millioner og har været uden sidestykke i sin intensitet og omfanget af ødelæggelse og lidelse.

Mere end 14.000 mennesker, inklusiv 5.500 børn, er blevet slået ihjel i Gaza. Over 1.200 mennesker er blevet dræbt under angreb fra Hamas og andre væbnede grupper i Israel den 7. oktober.

Israels intensiverede belejring har også afskåret forsyninger af vand, mad, medicin og udstyr og brændstof til et folk i desperat nød. Dette er gjort som en bevidst grusom handling beregnet som kollektiv afstraffelse af Gazas civilbefolkning.

I Amnesty gentager vi vores opfordring til en meningsfuld og effektiv våbenhvile – en våbenhvile, der dækker hele Gazastriben og er af en tilstrækkelig varighed til at afbøde lidelserne. Det skal være muligt at bevæge sig frit og sikkert for civile, og i hele Gazastriben skal de kunne begrave og sørge over de døde. Sårede skal have adgang til lægehjælp, og hospitaler og klinikker skal repareres og kunne modtage livreddende forsyninger.

Vi gentager også vores krav om, at uafhængige observatører, herunder personale fra FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, undersøgelseskommissionen for Israel og de besatte områder, FN’s særlige rapportør for de besatte områder, Den Internationale Straffedomstol og menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International får adgang til Gazastriben for at foretage undersøgelser af de ulovlige angreb og andre krænkelser af den internationale humanitære folkeret begået af alle parter.”