Den aktuelle væbnede konflikt mellem Israel og Hamas – og andre væbnede palæstinensiske grupper – har udviklet sig til en humanitær og menneskeretlig katastrofe.

Opdateret 12. marts 2024

Siden den 7. oktober er over 30.000 palæstinensere blevet dræbt i Gaza.

I Israel blev ca. 1.200 mennesker dræbt af Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper den 7. oktober. Mere end 200 blev taget som gidsler, herunder 33 børn.

Den humanitære situation i Gaza forværres dag for dag. Israelske luftangreb har udslettet hele familier og boligområder. Palæstinensere i Gaza har intet sted at søge sikkerhed.

Israels yderligere stramning af den ulovlige blokade af Gaza har efterladt to millioner palæstinensere uden adgang til tilstrækkeligt rent drikkevand, mad, medicinske forsyninger og brændstof, hvilket har ført til et sammenbrud af sundhedssystemet.

Mindst 1,9 millioner palæstinensere i Gaza er blevet internt fordrevet og har ikke adgang til tilstrækkelig mad, vand, husly, sanitet og lægehjælp.

Siden Hamas angreb på civile i det sydlige Israel den 7. oktober, har Israels myndigheder markant øget deres brug af administrativ fængsling af palæstinensere på den besatte Vestbred. Mere end 2.200 palæstinensiske mænd og kvinder er blevet tilbageholdt.

Ved at henvise til nødtiltag forsøger myndighederne at retfærdiggøre inhuman og nedværdigende behandling af fanger, og klager om tortur og død i fængslerne efterforskes ikke.

Vi lægger sag an mod den danske stat

Vi lægger sag an mod den danske stat sammen med tre andre NGO’er for at få stoppet dansk våbeneksport til Israel. Vi går rettens vej for at sikre, at Danmark ikke bliver medskyldig i krigsforbrydelser og et muligt folkedrab i Gaza.

Våbenhvile nu!

Amnesty International opfordrer alle parter i den væbnede konflikt til at respektere international humanitær folkeret, som pålægger stater såvel som væbnede grupper at beskytte civile.

De massive civile lidelser, som vi er vidner til, skal stoppe og sammen med over en million mennesker verden over opfordrer vi til en øjeblikkelig våbenhvile.

En våbenhvile er den eneste måde at forhindre yderligere tab af civile liv og tillade livreddende hjælp at nå frem til palæstinensere i Gaza.

En våbenhvile vil også give muligheder for at sikre løsladelsen af de over 200 ​​gidsler, som Hamas har bortført, og give mulighed for uafhængige internationale undersøgelser af krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser.

De nyeste artikler og dokumentation

Hvad gør Amnesty?

Amnesty Internationals kriseresearchere er i fuld gang med at dokumentere krænkelser af menneskerettighederne og krigsforbrydelser begået mod civile af både Hamas og Israel.

Vi efterprøver f.eks. foto- og videomateriale samt interviewer øjenvidner, ofre og andre. Vi undersøger både Hamas’ angreb i Israel, den israelske stats angreb mod Gaza samt tilfælde af overgreb i de israelsk besatte palæstinensiske områder.

Vores dokumentationsarbejde handler om at sikre en upartisk og objektiv dokumentation for de grove krænkelser af menneskerettighederne og krigsforbrydelser, som finder sted. Amnesty indsamler beviser, der senere kan indgå i konkrete retsopgør.

Amnestys arbejde udføres blandt andet af vores såkaldte Evidence Lab.

Samtidigt gør vi alt, hvad vi kan, for at påvirke de krigende parter – og dem der har indflydelse på parterne – til at stoppe angrebene mod civile og ophæve den ulovlige blokade af Gaza, som har skabt en humanitær katastrofe.
 
Amnesty International har i årtier dokumenteret Israels systemiske overgreb på den palæstinensiske befolkning – og opfordrer også i den nuværende situation til, at de grundlæggende årsager til konflikten skal løses, herunder afvikling af det apartheid-system, som staten Israel udøver over alle palæstinensere.

At udøve apartheid er en forbrydelse mod menneskeheden som juridisk defineret i Apartheid-konventionen og Rom-statutten, der er det juridiske fundament for Den Internationale Straffedomstol.   

Læs vores rapport: Staten Israel udøver apartheid mod palæstinensere

I Danmark arbejder vi for at:

  • Den danske regering støtter op om, at der vedtages en våbenhvile omgående af alle parter, og at Danmark stærkt fordømmer krigsforbrydelser begået af Israel, Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper.
  • Den danske regering arbejde for, at de krigshandlinger, som Amnesty International dokumenterer, bliver efterforsket.
  • Vi opfordrer til grundig due diligence screening i forbindelse med eksportlicenser af militært udstyr til Israel, samt for nuværende et stop af salg af dette udstyr til Israel på grund af den høje risiko for at det medvirker til krigsforbrydelser.
  • Den danske regering bidrager med så meget humanitær støtte til Gaza som muligt.
  • Vi appellerer til, at den danske regering opfordrer alle til fredelig sameksistens i Danmark med respekt for hinandens forskelligheder, og uagtet om man har en israelsk eller palæstinensisk baggrund.

Vi holder løbende møder med danske politikere og embedsværket, skriver breve med vores opfordringer og udtaler os til medierne om vores dokumentation af krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser.

Hvad kan du gøre?