Derfor er den israelske besættelse af Palæstina i strid med menneskerettighederne

Civile i Gaza har fået deres hjem ødelagt af Israels millitær
Foto: Ahmad Hasaballah/Getty Images

Vil man sætte en stopper for konflikten i Gaza, kræver det et opgør med Israels besættelse af Palæstina. Besættelsen har ødelæggende konsekvenser for civile og fører til apartheid og alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Læs her hvorfor.

  1. Besættelsen skaber fundamentet for apartheid

Den israelske besættelse af Palæstina er den længstvarende – og en af de mest dødelige – militære besættelser i verden. I årtier har besættelsen været karakteriseret ved udbredte og systematiske menneskerettighedskrænkelser af palæstinenserne, og besættelsen muliggør og forstærker Israels apartheidsystem, der rammer alle palæstinensere. Hvert aspekt af palæstinensernes daglige liv forstyrres og kontrolleres af de israelske myndigheder, som begrænser deres ret til at bevæge sig frit, tjene penge, få adgang til uddannelse eller jobs og nyde et værdigt liv. Samtidig fratages palæstinenserne adgang til deres jord og naturressourcer.

2. Besættelse uden udløbsdato

Ifølge international humanitær lov bør en eventuel besættelse af et territorium under en konflikt være midlertidig. Besættelsesmagten skal varetage den besatte befolknings interesser, respektere eksisterende lovgivning og afstå fra at indføre demografiske ændringer.

Israels besættelse har ikke levet op til nogen af disse principper. Besættelsen har strækket sig over mere end et halvt århundrede, og myndighederne har ulovligt annekteret det besatte Østjerusalem samt de facto annekteret store dele af Vestbredden gennem konfiskation af jord og udvidelse af bosættelser. Det er tydeligt, at Israels hensigt er, at besættelsen skal være permanent og til fordel for besættelsesmagten.

Amnesty mener

Den seneste katastrofale optrapning af konflikten i Israel/Palæstina udstiller en bagvedliggende årsag: Israels besættelse og dets apartheidsystem samt den generelle straffrihed, som det internationale samfund i årtier har tildelt Israel.

Israels militære besættelse har gennem årene udviklet sig til en varig besættelse i lodret strid med international lov. Besættelsen muliggør og forstærker Israels apartheidsystem, som går ud over samtlige palæstinensere.

Den nuværende konflikt i Gaza, hvor Den Internationale Domstol har vurderet, at der er reel risiko for folkemord, har sat skarpt fokus på de konsekvenser, som Israels forbrydelser og besættelse har haft. Verdenssamfundet må indse, at Israels ulovlige besættelse må stoppe, hvis de nuværende menneskerettighedskrænkelser skal få en ende.

3. Besættelsen fører til en humanitær katastrofe i Gaza

Selvom de israelske myndigheder i 2005 fjernede bosættere og israelske styrker fra Gazastriben har Israel fortsat fuld kontrol over området og dets beboere. I 16 år har Gazas indbyggere lidt under Israels ulovlige blokade, der har begrænset mennesker og varer i at bevæge sig frit og har ødelagt Gazas økonomi. Gentagne angreb på Gaza har gennem årene dræbt og såret tusindvis af civile og ødelagt meget af Gazas infrastruktur.

4. Besættelsen fører til kollektiv afstraffelse

Selv inden de seneste kamphandlinger havde palæstinensere i Gaza været udsat for adskillige israelske militære offensiver – mindst seks mellem 2008 og 2023 – foruden en vedvarende blokade til lands, til vands og i luften. Blokaden og angrebene har bidraget til at opretholde Israels effektive kontrol og besættelse af Gaza. Under disse offensiver har Amnesty dokumenteret et tilbagevendende mønster af ulovlige angreb, der udgør krigsforbrydelser og endog forbrydelser mod menneskeheden, mens den vedvarende blokade udgør en kollektiv straf, hvilket også udgør en krigsforbrydelse.

Læs mere om Amnestys arbejde på området