Hamas bør retsforfølges for brud på menneskerettighederne

En installation på Tel Aviv Museum Plaza med blomster i menneskestørrelse påsat fotos af nogle af de børn, der var blandt gidslerne, der blev kidnappet af Hamas den 7. oktober 2023. Amnesty fordømmer gidseltagningen som en krigsforbrydelse. Foto: Amnesty

Hvad er Amnestys holdning til Hamas og den væbnede gruppes krænkelser af menneskerettighederne?

Hamas’ angreb den 7. oktober 2023 udgjorde en krigsforbrydelse

Hamas’ chokerende drab på og bortførelser af tilfældige civile viste en rystende tilsidesættelse af liv og af international humanitær ret. Målrettede angreb på civile samt gidseltagning udgør krigsforbrydelser og kan under ingen omstændigheder retfærdiggøres.

Gidsler bør øjeblikkeligt løslades

Amnesty International har konsekvent opfordret til øjeblikkelig frigivelse af alle gidsler, siden de blev bortført af Hamas og andre væbnede grupper den 7. oktober. Gidseltagning er en krigsforbrydelse i henhold til folkeretten og Amnesty fordømmer den på det kraftigste. Amnesty opfordrer til, at alle civile gidsler omgående løslades, og at de frigives uskadte

Gidsler skal behandles i overensstemmelse med den humanitære folkeret

Amnesty opfordrer til, at Hamas og andre væbnede grupper behandler alle gidsler, også israelske soldater, humant og i overensstemmelse med international humanitær folkeret. Alle gidsler skal have adgang til Internationalt Røde Kors og få lov til at komme i kontakt med deres familier. De, der er sårede eller syge, skal have lægehjælp.

Hamas og andre væbnede grupper skal også sikre, at gidsler og andre tilfangetagne holdes på lokationer langt fra militære mål for at minimere risikoen for, at de rammes under israelske angreb. Gidslerne må under ingen omstændigheder bruges til at beskytte militære mål mod angreb.

Amnesty fører kampagne for de israelske gidsler

Amnesty Internationals israelske afdeling har lanceret en kampagne, hvor man kan skrive breve og solidaritetshilsner til gidslernes familier

Anklager om voldtægter skal efterforskes

Meldingerne om, at Hamas og andre væbnede grupper brugte seksuel vold, herunder voldtægt, under angrebet i det sydlige Israel den 7. oktober 2023 er stærkt alarmerende og bør grundigt og uafhængigt efterforskes.

Voldtægt og andre former for seksuel vold begået i forbindelse med en væbnet konflikt udgør krigsforbrydelser. Når sådanne handlinger begås som led i et udbredt eller systematisk angreb på en civilbefolkning, kan de udgøre forbrydelser mod menneskeheden. Det er afgørende, at de berørte får retfærdighed.  

Hamas skal retsforfølges

Fordi Hamas ikke er en stat og ikke er part i sagen ved Den Internationale Domstol (Israel og Sydafrika er parter i sagen) kan de ikke retsforfølges ved denne domstol. Hvor man ved Den Internationale Domstol (ICJ) forholder sig til konflikter mellem stater, kan man ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) retsforfølge enkeltpersoner.

Derfor har en gruppe på omkring 100 pårørende til gidsler i Hamas’ varetægt anlagt sag ved ICC. Domstolen har beføjelser til at retsforfølge enkeltpersoner for alvorlige overtrædelser af Genèvekonventionen, der udgør krigsforbrydelser. Amnesty hilser sagen velkommen og bakker op om alle muligheder for at stille dem, der står bag krigsforbrydelser, til ansvar.

Amnesty opfordrer også Israel til at tillade menneskerettighedsorganisationer samt FN’s undersøgelseskommission indrejse i Israel og de besatte palæstinensiske områder for at foretage undersøgelser af alle former for menneskerettighedskrænkelser begået i Israel og i de besatte områder.