Syv skarpe om våbenretssag mod staten

Vibe Klarup, generalsekretær for Amnesty International Danmark, under et pressemøde om retssagen.

7 skarpe spørgsmål og svar om retssagen, som Amnesty International Danmark har anlagt sammen med andre organisationer mod den danske stat.

1.Hvorfor har I sagsøgt staten for eksport af våben og militært udstyr til Israel?

Vi mener, at der er en klar risiko for, at våben og militært udstyr, som Danmark direkte og indirekte eksporterer til Israel, bliver brugt til at begå alvorlige forbrydelser mod civile i Gaza.

Dermed overtræder Danmark de internationale regler for våbenhandel samtidigt med, at Danmark risikerer at gøre sig medskyldig i overtrædelser af den humanitære folkeret – herunder krigsforbrydelser – og et plausibelt folkedrab.  

Vi beder nu domstolene om at vurdere sagen.

2. Hvad vil I gerne opnå?

Vi vil have stoppet dansk eksport af våben og militært udstyr til Israel og have nuværende eksportlicenser tilbagekaldt.

3. I har indgivet stævningen til domstolene, hvad sker der så nu?

Sagen er oprettet og vi venter på, at Udenrigsministeriet og Rigspolitiet  – som er de ansvarlige myndigheder for eksporten – svarer på vores stævning. Derefter vurderer domstolene, om den vil føre sagen.

4. Hvor vil retssagen foregå?

Sagen vil begynde i Københavns Byret, men vi har anmodet om, at den begynder i Landsretten på grund af den principielle karakter.

5. Hvor lang tid forventer I, retssagen vil tage?

Der kan gå flere år, før vi har en endelig afgørelse, men vi har anmodet om en hurtig proces af hensyn til den akutte situation. Og så har vi også bedt om opsættende virkning, som betyder at eksportforbuddet skal træde i kraft, imens sagen behandles.

6. Hvordan vil retssagen hjælpe civile i Gaza?

Det viser først og fremmest befolkningen i Gaza, at vi kæmper for at deres menneskerettigheder bliver respekteret, og at folkeretten også gælder dem.

Det sender også et vigtigt signal til omverdenen om, at Danmark værner om de internationale regler, som skal beskytte civile. Der er allerede flere lignende retssager på vej i andre lande, der eksporterer våben til Israel.

Hvis Danmarks våbeneksport til Israel stopper, vil der være et land mindre, der muliggør forbrydelser mod civile i Gaza.

7. Hvad sker der hvis I taber sagen?

Hvis vi ikke lykkes med det retslige spor, vil vi fortsætte med at lægge pres politisk.  Både nationalt og internationalt arbejder vi for at Danmark og andre lande stopper eksport af våben til Israel, så længe der er risiko for, at våbnene bliver brugt til at begå forbrydelser mod civile.