Stævning af staten for brud på regler for våbeneksport er indsendt

Amnesty stævner den danske stat for salg af våben til Israel

I dag har Amnesty International Danmark, Oxfam Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke og den palæstinensiske menneskerettighedsorganisation Al-Haq indgivet stævningen af Udenrigsministeriet og Rigspolitiet, for ikke at overholde Danmarks forpligtelser ved at tillade våbeneksport til Israel.

De relevante myndigheder har i dag modtaget stævningen fra de fire organisationer, som er gået sammen om at stoppe dansk våbeneksport til Israel for at beskytte civile i Gaza og sikre, at Danmark ikke bidrager til forbrydelser mod civile og lever op til sine internationale forpligtigelser.

”Det er vores klare vurdering, at danske våbendele og andet militært materiel, der direkte og indirekte eksporteres til Israel, lige nu bliver brugt til at begå mulige krigsforbrydelser og bidrager til et plausibelt folkedrab. Det er i strid med FN’s Våbenhandelstraktat og EU’s Fælles Regler for våbeneksport, som klart slår fast, at medlemsstater er forpligtet til at nægte våbeneksport, hvis der er en klar risiko for, at delene bliver brugt til at bryde folkeretten,” siger organisationerne.

Organisationerne vurderer, at de gældende tilladelser til permanent udførsel af militært udstyr til Israel er ugyldige og skal tilbagekaldes øjeblikkeligt, herunder tilladelserne til permanent udførsel af dele og komponenter under F-35 kampfly-samarbejdet, hvor danske våbendele sendes til USA, som producerer de F-35 kampfly, der sælges videre til Israel.

”Vi har bedt domstolene om, at sagen skal tillægges opsættende virkning, sådan at der ikke kan ske våbeneksport til Israel, mens sagen verserer, fordi de potentielle skader ved at fortsætte eksporten er uoprettelige,” udtaler organisationerne.

Senest har FN’s særlige efterforsker i de palæstinensiske områder, Francesca Albanese konkluderet, at der er en rimelig mistanke om, at Israel har begået folkedrabslignende handlinger i Gaza.

Organisationerne henviser også til den nyeste dokumentation fra medierne DanWatch og Information, som viser, at F-35 kampflyene, som har danske våbendele, spiller en helt central rolle i de massive bombardementer i Gaza.

”Det er dybt alvorligt, at Danmark ikke lever op til de juridisk bindende forpligtelser for våbeneksport. Danmark må ikke bidrage til brud på folkeretten. Derfor skal dansk våbeneksport øjeblikkeligt suspenderes.”

Udenrigsminister Lars Løkke har netop meddelt, at Danmark vil arbejde for en plads i FN’s Sikkerhedsråd. Prioriteterne for Danmark er blandt andet at forsvare folkeretten.

”Som medlem af FN’s Sikkerhedsråd vil Danmark stå vagt om den internationale retsorden, der er så afgørende for international fred og sikkerhed – og i særdeleshed små landes sikkerhed. Uden folkeretten ser vi ind i en verden, hvor det er de stærkeste, der bestemmer,” lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.

”Hvis regeringen mener det, den siger, skal den sætte ind nu og stoppe både den direkte og indirekte våbeneksport til Israel for at beskytte civile i Gaza,” mener organisationerne bag stævningen.

Domstolen skal nu oprette sagen og herefter får myndighederne to uger til at svare på sagens indhold.

Læs pressemeddelelsen om retssagen her