Danmark skal ændre kurs, efter at FN’s øverste domstol igangsætter sag om folkedrab i Gaza

Israel er anklaget for folkedrab
Præsident for Den Internationale Domstol ICJ Joan E. Donoghue Foto: ICJ

Den Internationale Domstol ICJ har besluttet, at den vil gå videre med Sydafrikas anklager om, at Israel begår folkedrab i Gaza. Det skal få Danmark til at ændre kurs, mener Amnesty International Danmark.

”Afgørelsen fra Den Internationale Domstol er utvetydig. Der er begrundet mistanke om, at Israel begår folkedrab mod det palæstinensiske folk i Gaza, og nu går der en formel retssag i gang. Danmark skal derfor sikre sig, at vi ikke på nogen måde bidrager til folkedrab og krigsforbrydelser. Vi skal beskytte civile og redde liv nu,” siger Vibe Klarup, generalsekretær i Amnesty International.

Folkedrab er en af de mest alvorlige forbrydelser, som Danmark er juridisk forpligtet til at forhindre.

”Det er nu, vi skal vise, at vi bakker op om den internationale retsorden, som vi har kæmpet for i så mange år, og som er til for at beskytte os alle sammen,” siger Vibe Klarup.

Stop direkte og indirekte eksport af våben og militært udstyr Israel

Afgørelsen bør blandt andet få den danske regering til øjeblikkeligt at stoppe direkte og indirekte eksport af våben, militær teknologi og udstyr til Israel, fordi der er en stor risiko for, at det bliver brugt til at begå eller facilitere alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret.

Danmark kan medvirke til og facilitere disse overgreb og lovovertrædelser

Vibe Klarup, generalsekretær for Amnesty International Danmark

”Danmark skal ikke være afsender på våben og militært udstyr – herunder relaterede teknologier, dele og komponenter – som kan bruges til at begå eller facilitere krigsforbrydelser og folkedrab. Derfor skal Danmark stoppe enhver direkte og indirekte eksport af dette til Israel,” siger Amnesty Internationals generalsekretær Vibe Klarup.

”Hvis Danmark fortsætter med at give tilladelse til direkte og indirekte eksport til Israel velvidende, at der er stor risiko for, at det bliver brugt til at begå “internationalt retsstridige handlinger” – som omfatter krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden – kan Danmark medvirke til og facilitere disse overgreb og lovovertrædelser. Det kan vi simpelthen ikke tillade med åbne øjne. Det er både retsstridigt og vil underminere den internationale retsorden, som skal beskytte os alle sammen,” siger Vibe Klarup.

Både FN’s våbenhandelstraktat og EU’s regler for våbeneksport forpligter de danske myndigheder til at undersøge, om militært udstyr risikerer at bidrage til blandt andet krigsforbrydelser, før de giver tilladelse til eksport. Hvis risikoen er tilstrækkeligt stor, er Danmark forpligtet til at nægte eksporten.

Der er en risiko for, at Danmark er med til at muliggøre krigsforbrydelser og folkedrab i Gaza, fordi der bliver givet tilladelse til dansk eksport af våben-komponenter til de israelske kampfly F-35 igennem et forsvarssamarbejde med USA.

Danmark skal bakke op om domstolens krav til Israel

Udover at gå videre med en retssag om folkedrab pålagde Den Internationale Domstol Israel en række juridisk bindene krav, som Israel skal handle på med det samme.

Kravene er:

  • Israel skal gøre alt, hvad der står i deres magt, for at forhindre handlinger, som kan udgøre folkedrab på det palæstinensiske folk i Gaza. Det gælder: Dræbe medlemmer af det palæstinensiske folk, såre dem fysisk og psykisk, påføre forhold, der har til hensigt at ødelægge den palæstinensiske befolkning, forhindre fødsler.
  • Israel skal sørge for, at deres militær ikke begår folkedrabelige forbrydelser.
  • Israel skal forhindre og straffe alle offentlige udtalelser, som kan blive opfattet som opfordringer til folkedrab på det palæstinensiske folk i Gaza-striben.
  • Israel skal tage alle midler i brug for at få humanitær nødhjælp ind i Gaza.
  • Israel skal forhindre enhver ødelæggelse af beviser, der kan bruges i en sag om folkedrab. Og beviserne skal bevares.
  • Israel skal rapportere tilbage til Den Internationale Domstol om en måned (den 26.februar 2024) for at føre bevis for, at de lever op til ovenstående juridisk bindende krav.

Den Internationale Domstol udtrykte også bekymring om gidslerne, som Hamas har taget, og opfordrede til, at de bliver løsladt øjeblikkeligt.

Amnesty International Danmark opfordrer den danske regering til at bakke op om de juridisk bindende krav, som Den Internationale Domstol har pålagt Israel.

”Danmark skal bakke op om Den Internationale Domstols akutte krav og være med til at stoppe de massive lidelser, som Israels krigsførelse påfører civile palæstinensere i Gaza,” siger Vibe Klarup.

Amnesty opfordrer endnu engang til vigtigheden af, at Danmark arbejder for en akut og varig våbenhvile. Det er umiddelbart den eneste måde, Israel kan efterleve Den internationale Domstols juridisk bindende krav.

Mere end 26.000 palæstinensere er blevet dræbt i Israels bombardementer af Gaza, og omkring 10.000 menes stadig at være savnet under murbrokkerne. Mindst 1,9 millioner palæstinensere er blevet internt fordrevet og har ikke adgang til tilstrækkelig mad, vand, husly, sanitet og lægehjælp.