Kære justitsminister – derfor skal en ny voldtægtslov bygge på samtykke

Kirstine Holst er en af de 1338 danskere, der har skrevet et brev til justitsminister Nick Hækkerup med opfordringen om, at en kommende voldtægtslov skal bygge på samtykke. Her er hendes brev.

Kære Nick Hækkerup,

Om lidt fremlægger regeringen et forslag til en ny voldtægtslovgivning, som jeg personligt afventer med længsel men også med en vis bekymring.

Min egen kamp for at ændre den danske voldtægtslovgivning startede for over to år siden, hvor jeg oplevede både systemets og lovens utilstrækkelighed in action, da jeg så manden, en ven som jeg havde anmeldt for voldtægt, gå fri. 

Jeg havde sagt og vist tydeligt ”nej” mange gange og havde skader efter vold. Præcis som den nuværende lovgivning kræver. Alligevel blev han frikendt på grund af mangel på beviser, og herefter besluttede Statsadvokaten, på trods af indstilling til anke fra politiets anklagemyndighed og adgangen til flere beviser, ikke at anke sagen.

Blandt andet fordi, som der blev mig efterfølgende forklaret; at sager i nære relationer skulle være særligt svære at bevise.

Som menneske og som borger stod jeg tilbage med en frygtelig følelse af afmagt og vrede over, at mit nej, min integritet og min ret til ikke at blive udsat for seksuel vold derfor intet var værd i systemets øjne

Nøjagtig som det heller intet var værd den sommernat i 2017, hvor mit liv tog en drejning, som har haft kæmpe konsekvenser for mig og min fremtid. Også selvom han bare var min ven.

Dommen i min sag var sammen med mange andre refereret i Straffelovrådets nye betænkning om behovet for en ny voldtægtslovgivning. Det forstår jeg godt, at den var. 

Men det lovforslag, som Straffelovrådets flertal nåede frem til, gjorde mig trist. Et flertal nåede frem til en definition, som forudsætter, at der er en grundlæggende frivillighed i helt nære relationer, også selvom kvinden er fuldstændig passiv og uengageret. En ægtemand skal kunne have samleje med hendes krop helt uden hendes deltagelse og helt uden at have pligt til at sikre sig, at hun overhovedet vil.

Kære Nick, er det virkelig den opskrift på det sunde mellemmenneskelige forhold, vi skal efterlade til fremtiden?

En sådan definition vil uomtvisteligt stille voldtægtsofre og voldtægtssager i nære relationer ringere end i andre sager, og dermed gerningsmændene bedre.  Ifølge Justitsministerieriets offerundersøgelser har omkring 80 % af ofrene en relation til deres gerningsmand.

Den forskelsbehandling af sagerne er én af de primære årsager til, at vi overhovedet har behov for en ny lov, for den findes allerede.

Sager om voldtægt, som sker i relationer, ender i dag ofte alleroftest i dag med at blive afgjort på et skrivebord til gerningsmandens fordel. Hvis de overhovedet bliver anmeldt.

Vi har i dag på grund af den praksis derfor en slags straffrihed for voldtægter, som sker i relationer, hvilket er en uhyre krænkelse af primært kvinders menneskerettigheder, og den præmis vil et flertal i Straffelovrådet altså have skrevet ind i lovens bemærkninger sort på hvidt.

De kalder det en ”frivillighedsbestemmelse”. Alle burde som udgangspunkt eje sin egen frie vilje. Også overfor en ægtemand, kæreste eller ven.

Jeg ved, at regeringen har besluttet sig for at gennemføre en samtykkebaseset lov, hvilket jeg er taknemmelig for, men kun hvis loven bliver defineret af, at alle – uanset relation – har ret til sit samtykke, vil det rykke positivt ved systemets praksis i disse sager, og det vil sende et klart signal, som vil have en stor præventiv effekt.

Nemlig, at samfundet mener, at du skal behandle dine mennesker med respekt og værdighed, uanset hvilken relation, du har til dem.

Til de titusindvis af kvinder, som hvert år udsættes for vold og voldtægt i parforholdet, vil det sende et signal om, at måske føler du dig ikke som noget værd i forhold til ham, du burde kunne have tillid til, men samfundet vil til enhver tid beskytte din ret til integritet og tryghed. For som medborger har du stor værdi.

Kære Nick, jeg afventer altså lovforslaget med både spænding og bekymring. Jeg kender politik nok til at vide, at intet er sikkert, før det står der sort på hvidt, og hvor der handles, der spildes, men jeg vil opfordre til, at I vil behandle denne opgave med en særlig respekt og omhyggelighed på grund af den betydning, den vil have for den måde vi omgås hinanden og den følelse af tryghed og sikkerhed, som alle borgere burde kunne forvente i et samfund som vores.

Vi har brug for en samtykkebaseret voldtægtslov, som giver alle – uanset relation -en pligt til at sikre sig et samtykke til sex og omvendt alle borgere en ret til integritet, sikkerhed og tryghed.

Mange gode hilsener

Kirstine Holst

En redigeret version af brevet blev bragt i Politiken den 5. maj 2020. De 1338 breve blev samme dag overleveret til justitsministeren samt flere partiledere på Christiansborg.