Q&A: Hvad betyder den nye politiske aftale om en samtykkebaseret voldtægtslov?

Den 1. september præsenterede Danmarks regering og støttepartierne Enhedslisten, SF og De Radikale en aftale om at ændre den danske voldtægtsbestemmelse, så det fremover vil være voldtægt, hvis ikke begge parter frivilligt samtykker til at have sex. Seniorrådgiver i Amnesty Danmark, Helle Jacobsen, forklarer her, hvad aftalen betyder.

Hvad er det for en aftale, som er blevet præsenteret?

Det er aftale, som skaber rammerne for, hvordan en samtykkelov skal se ud. Og som understreger, at Danmark får en samtykkelov og ikke en frivillighedsbestemmelse. Der står i aftalen, hvordan samtykke skal defineres, og hvordan det kan gives. 

Hvorfor er det vigtig?

Den er vigtig, fordi vi nu i halvandet år har fået lovning på en samtykkelov, men det har ikke været muligt at skabe enighed om hvilken lov. Først blev Straffelovsrådet nedsat under den tidligere justitsminister Søren Pape (K). Rådet skulle komme med en betænkning om en ændring af paragraffen, og den kom de med i januar. Men rådet var ikke enigt. Et flertal anbefalede frivillighed, og et mindretal anbefalede samtykke. Siden da har der ikke kunne skabes politisk enighed. Men den er nu skabt, og det er rigtigt vigtigt for at komme videre og få fremsat lovforslag.

En aftale er jo ikke en lov. Hvad sker der nu?

Vi vil indenfor kort tid se et lovforslag fremsat, og det kommer i høring. Her vil Amnesty og andre organisationer og individer lave høringssvar, og lovforslaget vil komme til førstebehandling, anden behandling og afstemning i Folketinget. 

Meldingen fra regeringen og støttepartierne var, at et lovforslag ville blive sendt til afstemning inden jul og træde i kraft pr. 1. januar. 

Hvad bliver Amnestys opgave frem mod lovforslagets behandling og afstemning i Folketinget?

Vores rolle bliver at kigge grundigt på lovforslaget. Djævelen er som bekendt i detaljen, og selvom det, der er sket nu, er en kæmpe sejr, så er det vigtigt, at vi ikke lader det blive ved fejringen, før vi har set et lovforslag. Vi skal i dialog med regeringen, relevante partier og alle de organisationer, som vi har arbejdet sammen med, for at sikre, at voldtægtsofrene bliver hørt. En af de ting, som er glædeligt ved aftalen, er, at der en direkte reference til Istanbulkonventionen og dermed de menneskeretlige forpligtigelser, som ny voldtægtslov skal levere på.    

Hvilken forandring vil en ny lov skabe?

Den vil forhåbentlig skabe en stor kulturel forandring. Vi går fra en lovgivning, der bygger på et forældet syn på især kvinders ret til at bestemme over egen kop og seksualitet, til en lovgivning, som giver alle mennesker ret til at træffe beslutninger om egen krop og seksualitet. På den lange bane vil samtykkeloven sammen med andre tiltag være med til at forebygge voldtægt.