Nye regler for overvågningseksport på vej

EU’s forslag om skærpede regler for eksport af overvågningsudstyr til lande, der krænker menneskerettighederne, er positive takter, mener Amnesty.

Der er nu endelig udsigt til, at europæiske lande får sværere ved at eksportere overvågningsudstyr til regimer som Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Qatar, der er kendt for at bruge udstyret til at overvåge landets aktivister.

I sidste uge vedtog EU-parlamentet med et overvældende flertal et forslag, der gør det obligatorisk for EU-landene at afslå eksporttilladelse af overvågningsudstyr til lande, hvor det er sandsynligt, at udstyret vil blive brugt til at krænke menneskerettighederne. Sådanne regler vil få betydning for Danmark, som i de senere år har tilladt salg til netop regimer, der er kendt for at slå hårdt ned på kritiske røster.

”De nye regler kan forhindre, at EU-produceret overvågningsudstyr bliver eksporteret til lande, hvor der er stor risiko for, at det bliver misbrugt til at overvåge journalister, aktivister og andre, der arbejder med at forsvare menneskerettighederne. De har hidtil lært på den hårde måde, at de ikke skal regne med, at EU-landene prioriterer menneskerettigheder over økonomiske interesser”, siger Nele Meyer, der er seniorrådgiver i Amnesty International.

Danmark vil spille aktiv rolle

I 2017 blev det afsløret, at Storbritanniens største våbenproducent BAE Systems via sit danske datterselskab i Nørresundby har eksporteret avanceret udstyr til masseovervågning af internettet, til lande, der alle har et blakket ry når det kommer til at overholde menneskerettighederne, og hvor journalister, advokater og menneskerettighedsaktivister rutinemæssigt tilbageholdes.

Hvis EU’s ministerråd godkender forslaget, der nu bakkes op af både EU-kommissionen og Europarlamentet, vil det ikke længere være muligt at eksportere denne type udstyr, når der er risiko for, at overvågningen fører til krænkelser af menneskerettighederne.

Den danske erhvervsminister, Brian Mikkelsen, udtaler til Dagbladet Information, at han håber, at også Ministerrådet når til enighed. Han bekræfter, at ”..Danmark forsøger at spille en så aktiv og konstruktiv rolle som muligt”.

Udover at de nye regler vil pålægge medlemsstaterne at afvise eksportansøgninger, hvis det er sandsynliggjort, at overvågningsudstyret kan føre til alvorlige menneskerettighedskrænkelser, skal myndighederne kortlægge lovgivningen i modtagerlandet samt overvågningsudstyrets påvirkning af privatlivets fred, ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og retten til databeskyttelse. Som en afgørende tilføjelse skal eksportlandet fremover offentliggøre alle data vedrørende tilladelser og afslag på eksportansøgninger, så offentligheden får indblik i den hemmelighedsfulde handel med overvågningsudstyr.