Qatar lover migrantarbejdere flere rettigheder

En ny aftale er kommet i stand mellem Qatars myndigheder og den internationale arbejdsorganisation, ILO. Med aftalen lover Qatar, at give landets migrantarbejdere flere rettigheder og gøre en ende på det undertrykkende ’sponsor-system’.

Fast mindsteløn, en fond, der skal udbetale løn, hvis den tilbageholdes af arbejdsgiveren og retten til frit at kunne rejse hjem. Det er et par af de vigtigste punkter i den aftale, som Qatars regering har indgået med den internationale arbejdsorganisation, ILO, der er underlagt FN.

”Denne aftale er et velkomment initiativ, der giver håb for migrantarbejdere i Qatar. Der er nogle positive forpligtelser – særligt i forhold til tilbageholdt løn”, siger James Lynch, der er vicedirektør i Amnestys afdeling for globale forhold.

Han tager dog også sine forbehold:

”Men hvorvidt dette virkelig vil ændre noget, vil regeringens tiltag den kommende tid vise. Vil regeringen virkelig ændre loven, så den sikrer, at alle migrantarbejdere uden undtagelse er frit stillet til at rejse også uden deres arbejdsgivers tilladelse? I vores øjne skal de gøre netop det, for at leve op til aftalen”.

Amnesty har i flere rapporter påpeget en række mangler i Qatars lovgivning, der diskriminerer og udnytter migrantarbejdere i kraft af det berygtede kafala-system, som giver arbejdsgiverne næsten ubegrænset magt over deres ansatte og forhindrer arbejderne i at skifte job eller rejse hjem. Samtidig har migrantarbejderne forbud mod at danne fagforeninger, de har dårlig adgang til lægehjælp, og de bliver ofte indkvarteret under uhumske forhold i regulære arbejdslejre. I realiteten betyder det, at mange arbejdere bor og arbejder under slavelignende forhold.

”Qatar har tidligere hævdet, at de ville droppe deres ’sponsor-system’, men har alligevel bibeholdt afgørende dele af det, som betyder, at arbejderne ikke kan forlade landet eller skifte job uden deres arbejdsgivers tilladelse”, siger James Lynch.

Amnesty opfordrer Qatars myndigheder til at tydeliggøre, hvordan og hvornår de vil leve op til deres løfter. Den 8. november mødes ILO og Qatar for at diskutere aftalen.

Læs Amnestys rapport om Qatars migrantsystem fra december 2016