Qatar: Ny lov lader tvangsarbejdet fortsætte

Regimet i Qatar bryster sig af, at en ny lov forbedrer forholdene for landets mere end halvanden million migrantarbejdere, som bygger stadions, infrastruktur og hoteller i forbindelse med VM i fodbold i 2022. Men loven forbedrer reelt meget lidt, konkluderer en ny rapport fra Amnesty. Amnesty Danmark mødes i denne uge med DBU for at drøfte forholdene i Qatar.

Ikke alene lever og arbejder Qatars migrantarbejdere under kummerlige forhold, hvor deres sundhed og sikkerhed dagligt bliver sat på spil (Slaver i verdens rigeste land). Landets arbejdsmarkedslove giver også grønt lys for tvangsarbejde, og det ændrer den nye lov ikke på, konkluderer Amnesty i en ny rapport – New Name, Old System?.

I den hidtidige lov blev arbejdsgiveren omtalt som ”sponsor” for den enkelte arbejder. Systemet blev kaldt ”kafala”. I den nye lov, bliver relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager i stedet kaldt et ”kontraktuelt forhold”.  Men med den nye lov i hånden kan arbejdsgiverne stadig blokere for jobskifte i den periode kontrakten varer, hvilket er i op til fem år. Amnesty International mener derfor, at ændringerne knapt nok kradser i overfladen af det krænkende system, og at den nye lov opretholder fri bane for tvangsarbejde.

Qatar, FIFA, klubber og spillere må reagere

Amnesty opfordrer Qatar til at vedtage og implementere reelle og gennemgribende reformer af arbejdsmarkedslovene.

”Her halvvejs i forberedelserne af VM 2022 har Qatars myndigheder ikke gjort nok for at rette op på de veldokumenterede krænkelser af menneskerettighederne. FIFA kan ganske enkelt ikke fortsætte med at være skammeligt famlende omkring arbejdernes forhold i Qatar”, siger James Lynch, souschef for Amnestys afdeling for globale anliggender og fortsætter:

”Krænkelserne vil fortsat plette FIFA’s og VM’s ry, medmindre de presser på for reelle og strukturelle ændringer af forholdene mellem arbejdstagere og -givere. Og det gælder også de store klubber, som træner og spiller i landet. De bør heller ikke vende ryggen til. Giganter som for eksempel Barcelona, skulle gøre det klart for deres værter, at de ønsker at spille i rammer, der respekterer menneskerettighederne. Spillere og klubber kan ikke eksistere i en boble”.

Amnesty International Danmark har et tæt og godt samarbejde med Dansk Boldspil-Union. Her har Amnesty god mulighed for at dele sine erfaringer og omfattende viden om krænkelser af menneskerettigheder i hele verden. Allerede i denne uge bliver der afholdt møde mellem Amnesty og DBU om resultaterne af Amnestys nye rapport.

Se video fra den britiske avis The Guardien og hør en migrantarbejders personlige og rystende beretning.

 

DEN NYE LOV OM MIGRANTARBEJDERE:

  • Migrantarbejdere skal stadig have tilladelse fra deres arbejdsgiver, hvis de ønsker at skifte job. Hvis de inden kontraktens udløb tager nyt arbejde uden dette samtykke, begår de en kriminel handling. Kontrakterne kan vare op til fem år. Arbejderne kan ikke skifte job og er dermed stadig i stor risiko for overgreb, og der er derfor reelt tale om tvangsarbejde.
  • Migrantarbejdere skal have sin arbejdsgivers tilladelse til at forlade landet. Styret har nedsat en komité, som har hjemmel til at overveje, hvorvidt en manglende tilladelse kan appelleres. Arbejderne kan ikke sige op og rejse hjem. De er dermed stadig i stor risiko for overgreb, og der er derfor reelt tale om tvangsarbejde.
  • Indtil i dag, hvor den nye lov træder i kraft, har det officielt været ulovligt for arbejdsgivere at konfiskere de ansattes pas – selvom det alligevel er sket i vidt omfang. I den nye lov er der et smuthul for at gøre det på lovlig vis. Arbejderne kan derfor ikke forlade arbejdspladsen og er dermed stadig i stor risiko for overgreb, og der er derfor reelt tale om tvangsarbejde.

 

FAKTA OM QATAR

  • Qatar er verdens rigeste land med et BNP, der svarer til en gennemsnitlig indkomst på 143.400 US dollar per indbygger (migrantarbejdere er ikke medregnet).
  • Migrantarbejdere udgør omtrent 90 procent af Qatars befolkning på 2,1 million. Qatar vandt i 2010 afstemningen om at blive vært for VM i 2022, da de 22 medlemmer af FIFA’s eksekutivkomité valgte Qatar frem for USA, Korea, Australien og Japan. Der er siden rejst anklager om korruption og køb af stemmer i forbindelse med afstemningen.
  • Frem mod 2022 skal Qatar opføre ni nye stadions. Tre eksisterende skal renoveres. Dertil kommer hoteller, konferencefaciliteter og infrastruktur til en samlet pris på 1.400 milliarder kroner.
  • Befolkningstallet i Qatar er næsten firedoblet siden 2001 fra 600.000 til cirka 2,2 millioner. Kun en fjerdedel af indbyggerne er kvinder. I 2020 forventer Qatar et befolkningstal på 2,8 millioner.

Kilder: OPEC, FIFA, CIA World Factbook, Amnesty International