Qatar svigter døde arbejderes familier

Trods ny og bedre lovgivning arbejder migrantarbejdere i Qatar stadig under usle og direkte livsfarlige forhold. Her foto fra den industrielle zone nær hovedstaden Doha.

De seneste 10 år har Qatars myndigheder undladt at undersøge, hvorfor tusindvis af migrantarbejdere, primært i alderen 30-40 år, er døde pludseligt. Dermed undgår Qatar at udbetale erstatning til de pårørende. Amnesty har gennemgået dødsattester og talt med pårørende og sender i en ny rapport en klar opfordring til Qatars myndigheder om ikke at løbe fra ansvaret.

32-årige Sujan Miah arbejdede som rørlægger på et projekt i Qatars ørken. Hans kolleger fandt ham død i hans seng den 24. september 2020. I fire dage forinden var temperaturen i Qatar nået op over 40 grader. 

40-årige Manjur Kha Pathan arbejdede i 12-13 timer om dagen som lastbilchauffør. Han havde klaget over, at airconditioningen i hans bil var i stykker. Den 9. februar 2020 faldt han om og døde.

Sujan Miah og Manjur Kha Pathan er blandt de 18 tilfælde af pludselige dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar, som Amnesty har undersøgt. I 15 af sagerne har myndighederne undladt at beskrive en egentlig dødsårsag i dødsattesterne, men i stedet brugt udtryk som ”akut hjertestop”, ”hjertesvigt” og ”naturlige årsager”.

Skriv under på at FIFA skal sikre menneskerettighederne i Qatar op til VM

Lignende formuleringer har man siden 2015 set i andre dødsattester – blandt andet i 35 tilfælde, hvor dødsfald på VM-faciliteter er blevet registreret som “ikke-arbejdsrelaterede”. Attesterne bærer præg af at egentlige undersøgelser ikke har fundet sted.

”Vi opfordrer Qatars myndigheder til grundigt at undersøge alle dødsfald blandt migrantarbejdere. Hvis arbejderne har været udsat for farlige forhold, som fx ekstrem varme, og der ikke kan konstateres nogen anden dødsårsag, skal Qatar give familierne passende erstatning og straks tage initiativ til at beskytte andre arbejdere. Manglende efterforskning, kompensation og forebyggelse af migrantarbejderes død er et brud på Qatars forpligtelse til at beskytte retten til liv,” siger Steve Cockburn, der er chef for Amnestys afdeling for økonomi og social ansvarlighed.

Lovgivning ikke god nok

De rutinemæssigt udstedte dødsattester giver Qatar mulighed for at undgå at betale kompensation til migrantarbejdernes efterladte familier, hvoraf mange står over for økonomiske vanskeligheder efter at have mistet deres primære forsørger. Samtidig er mange familier tvunget til at betale gælden af til de rekrutteringsfirmaer, der har formidlet kontakten mellem Qatar og arbejderen.

Selvom Qatar for nyligt introducerede tiltag, der skulle beskytte arbejderne, har myndighederne intet gjort for at undersøge omfanget af dødsfaldene.

Den nye lov yder en vis ekstra beskyttelse, men lader det stadig være op til den enkelte arbejder at sige fra over for arbejde i voldsomme varmegrader og tage regelmæssige pauser. I lyset af den stærkt ulige magtrelation mellem arbejdsgiver og -tager i Qatar er det dog reelt ikke let for migrantarbejderen at stille krav til sin arbejdsgiver. Amnesty anbefaler, at Qatar indfører obligatoriske pauser for arbejderne.  

Meningsløse dødsattester

Qatars ekstreme klima, kombineret med lange arbejdsdage med overdrevent hårdt fysisk arbejde, er en farlig cocktail for landets migrantarbejdere, der hovedsageligt kommer fra Sydøstasien.

Udover at konsultere førende medicinske eksperter og gennemgå statsdata vedrørende tusinder af dødsfald, analyserede Amnesty 18 dødsattester og interviewede familierne til seks mænd, som alle var mellem 30 og 40, da de døde.

Eksperter mener, at man i 99 procent af alle dødsfald kan fastslå en dødsårsag. Men når det kommer til de migrantarbejdere i Qatar, der de seneste år har mistet livet, er dødsårsagen i op mod 70 procent af tilfældene anført som “ukendt”.

David Bailey, der er patolog og medlem af WHO’s arbejdsgruppe om dødscertificering, siger til Amnesty International:

“Sådanne formuleringer bør aldrig nedfældes på en dødsattest uden en yderligere beskrivelse af den underliggende årsag. I sidste ende dør vi jo alle af åndedræts- eller hjertesvigt, så sætningerne er meningsløse uden en forklaring på årsagen dertil”.

Familier skal have erstatning

Selvom Qatar, der i 2010 blev tildelt 2022 FIFA World Cup, har foretaget flere positive reformer af sine arbejdsretslove, betyder svag implementering og håndhævelse, at fremskridtene har været små, og at udnyttelse stadig er udbredt. Mange migrantarbejdere er fortsat prisgivet skrupelløse arbejdsgivere, der ustraffet kan begå overgreb.

Med rapporten sender Amnesty en klar opfordring til Qatars myndigheder:

”Qatar skal oprette et specialiseret team, der skal undersøge hver arbejders død og sikre, at der udbetales erstatning i de tilfælde, hvor arbejdsforhold såsom eksponering for ekstrem varme, ikke kan udelukkes som en medvirkende faktor til deres død,” siger Steve Cockburn.

”Qatar er et af de rigeste lande i verden – de har ikke kun råd til at gøre det langt bedre, de har også en forpligtelse til at gøre det,” siger han.

SKRIV TIL FIFA

Qatars migrantarbejdere skal beskyttes

Skriv under