Trump: Nyt dekret – samme frygt og had

Trump: Nyt dekret – samme frygt og had

Med et nyt og revideret præsidentielt dekret ønsker Donald Trump at smække døren i for sårbare flygtninge samt nægte indrejse til borgere, alene fordi de kommer fra overvejende muslimske lande.

OPDATERING 17. marts 2017: 
En føderal domstol i Hawaii har onsdag den 15. marts blokeret indrejseforbuddet. Den amerikanske regering har siden annonceret, at den vil anke afgørelsen.  

For de som med bekymring fulgte hetzen mod flygtninge og muslimer under præsident Trumps valgkamp var det altid et håb, at der måske blot var tale om valgkampsretorik, der aldrig ville blive til konkret, officiel amerikansk politik.

Kort inde i Trump-administrationens første regeringsår er det håb endegyldigt væk.

Med et nyt præsidentielt dekret har Trump den 6. marts genindført en række tiltag, som i sidste måned blev bremset af de amerikanske domstole, herunder et 90-dages indrejseforbud for borgere fra seks overvejende muslimske lande samt et stop for modtagelsen af flygtninge gennem FN’s kvoteflygtninge-mekanisme i 120 dage.

Langt størstedelen af de flygtninge, som kommer til USA, bliver genbosat via FN, hvilket gør, at Trumps dekret i praksis betyder et stop for flygtninge til landet. 

“Det nye dekret genetablerer mange af de mest frastødende elementer fra det foregående. Det tramper på de værdier, USA længe har hævdet at stå for, og det truer med at knuse håbet for tusinder af flygtninge, som stod til genbosættelse i USA”, siger Salil Shetty, generalsekretær i Amnesty International.

Det nye præsidentielle dekret står til at træde i kraft den 16.marts 2017. Hvorvidt de amerikanske domstole igen kommer til at bremse det, er uvist.

Grundløst angreb på sårbare flygtninge
De seneste uger har Trump-administrationen arbejdet på at revidere dele af indholdet og det juridiske sprog i det oprindelige præsidentielle dekret fra januar, således at det ikke igen vil blive suspenderet af domstolene i USA, der i februar afgjorde, at dele af Trumps indrejseforbud var forfatningsstridige.   

Ændringerne i det nye dekret kan imidlertid ikke dække over, at også det vil etablere politikker, der diskriminerer imod borgere, heriblandt flygtninge, fra en række lande med en majoritet af muslimske borgere, vurderer Amnesty.

Organisationen kritiserer ikke mindst, at Trump med ordren vil indføre et midlertidig stop for flygtninge fra hele verden, der stod til at blive genbosat i USA, som traditionelt er det land i verden, som genbosætter flest flygtninge igennem FN’s kvotesystem.

“Det er familier, der er undsluppet fra ruinerne af Aleppo eller flygtede fra bomberne og hungersnøden, som nærmer sig Yemen. De er mennesker, der flygter for at finde sikkerhed, og de fortjener beskyttelse”, siger Salil Shetty.  ”Disse foranstaltninger gør ingen mere sikre. I stedet risikerer de at spille direkte ind i hænderne på voldelige ekstremister, som hævder, at den amerikanske regering er i krig med Islam”, siger Salil Shetty.

Tid til at stå sammen
Amnesty International står parat til at bekæmpe Trumps nye ordre og beder nu borgere verden over om at være med til at sikre, at Trump ikke bruger sin præsidentielle magt til at skade menneskerettighederne.

”Det mediecirkus, som omgiver præsidents Trumps handlinger, må ikke distrahere os fra det faktum, at USA’s længestående forpligtigelse til at opretholde menneskerettighederne er ved at blive udhulet. Det nye præsidentielle dekret er forkert, kontraproduktivt, og det må bekæmpes hvert skridt af vejen”, siger Salil Shetty.