Ungarn: Orbán-regeringen får frie tøjler til at angribe menneskerettighederne

Amnesty International er dybt bekymret over, at et flertal i det ungarske parlament har vedtaget lovgivning, der i ly af corona-krisen giver enerådig og tidsubegrænset magt til Orbán-regeringen. Samtidig indføres langvarig fængselsstraf for enhver, der vurderes at ”misinformere” om regeringens tiltag imod corona.

Corona-pandemien udgør en reel krise, som kræver handling fra stater verden over. Men kampen imod corona er nødt til at ske med respekt for retsstaten og menneskerettighederne, og det stik modsatte sker nu i Ungarn, kritiserer Amnesty International.

Organisationen kalder resultatet af gårsdagens afstemning den 30.marts 2020 i landets parlament for en ”ekstremt trist dag” for Ungarn.

Her tildelte en majoritet – hvoraf Orbáns eget parti selv kunne levere 133 stemmer ud af de 137, der stemte for – regeringen ekstremt vidtgående beføjelser ved at indføre tidsubegrænset nødret, som sætter landets parlament ud af kraft, og nu lader regeringen styre landet per dekret. 

”Det, vi har brug for, er stærke sikkerhedsforanstaltninger, som sikrer, at alle begrænsninger af menneskerettighederne, der er vedtaget under en nødsituation, er strengt nødvendige og proportionale for at beskytte folkesundheden. Men nye lov giver regeringen frie tøjler til at indskrænke menneskerettighederne”, siger Dávid Vig, direktør for Amnesty i Ungarn.

”I sin tid som regeringsleder har Viktor Orbán stået i spidsen for en tilbagerulning af menneskerettighederne i Ungarn. Hans regering har ansporet til fjendtligheder mod marginaliserede grupper i landet og forsøgt at få Ungarns kritiske stemmer til at forstumme. At give Orbáns regering mulighed for at regere per dekret vil formentlig sætte yderligere fat på tilbagerulningen af menneskerettigheder i Ungarn”, siger David Vig, Amnestys direktør i Ungarn.

Tidsudbegrænset nødret og fængselsstraf

Den nye lovgivning indeholder flere alvorlige problemer, mener Amnesty International.

For det første betyder loven, at Orban nu regerer per dekret. Det vil sige, at landets parlamentet er frakoblet fra lovgivningsprocessen, og at den parlamentariske kontrol med regeringen er sat ud af kraft. Da loven er vedtaget uden tidsbegrænsning, er det reelt Viktor Orbáns regering selv, der nu bestemmer, hvornår eller om denne styreform skal ophøres.

Indtil da vil der ikke blive afholdt valg, regeringen vil kunne udstede nye regler, der håndhæves som love, og regeringen kan vælge at stække håndhævelsen af eksisterende love, herunder lovgivning, som sikrer menneskerettighederne.

For det andet har lovgivningen indført to nye kriminelle forseelser, som er uforenelige med internationale menneskerettighedsstandarder:

Der er nu indført muligheden for en fængselsstraf på op til fem år for enhver, der enten spreder ”misinformation”, der griber ind i en “succesfuld beskyttelse” af offentligheden, eller som “alarmerer eller agiterer” offentligheden.

Det vil i praksis være op til myndighederne selv at afgøre, hvad der skal ses som ”misinformation”, og loven risikerer ikke mindst at ramme journalister, civilsamfundet eller andre aktører, der offentliggør oplysninger i en sammenhæng, som myndighederne vurdere er misinformation ift. deres corona-tiltag.

Med gårsdagens anden ændring af straffeloven er det desuden indført, at borgere kan få en fængselsstraf på op til fem år for at trodse et karantænepåbud – en straf, der øges til otte år, hvis nogen dør som et resultat af overtrædelsen.

Forud for vedtagelsen af Ungarns nye love modtog lovforslagetinternational kritik fra Europarådet, EU-Parlamentet, OSCE og International Press Institute. Amnesty International har sammen med organisationerne Helsinki Komiteen i Ungarn, The Civil Liberties Union og andre samlet sine bekymringer og anbefalinger her.

Nye angreb mod Amnesty i Ungarn 

Igennem de senere år er civilsamfundet og organisationer som Amnesty International kommet under angreb i Ungarn.

Forud for vedtagelsen af regeringens nye magtbeføjelser er de angreb fortsat.

Amnesty er blevet udsat for en omfattende smædekampagne i landets regeringstro medier, efter organisationen gjorde opmærksom på de konsekvenser, lovforslaget ville have. 

Eksempelvis er Amnesty blevet kaldt en “kriminel organisation”, som myndighederne bør gøre alt, hvad der er muligt for at forbyde at arbejde i landet. Medier har ligeledes viderebragt helt fejlagtige påstande om Amnestys position, såsom påstanden om, at Amnesty International presser på for at frigive smitsomme mennesker fra karantæne.

Individuelle ansatte i Amnesty Ungarn har modtaget hadefulde beskeder, om at de skulle blive banket, fængslet eller dræbt.

Amnesty Ungarn fortsætter sit arbejde i landet, fortæller Dávid Vig, direktør for Amnesty Ungarn.

”Vi fortsætter med at følge situationen tæt, og vi kommer til at kæmpe imod hver eneste tilbagerulning af menneskerettighederne i Ungarn. Vi kommer til at holde regeringen til ansvar for at sikre, at borgere i Ungarn er i stand til at udfolde deres menneskerettigheder”.