Våben fra USA til mere end en milliard dollars er forsvundet i Irak

Våben fra USA til mere end en milliard dollars er forsvundet i Irak

Titusinder af militærrifler, hundredvis af mortergranater og hundredvis af pansrede Humvee-køretøjer til en værdi af mere end en milliard dollars er forsvundet i Irak og Kuwait. Det afslører et dokument fra USA’s forsvarsministerium, som Amnesty International har fået aktindsigt i. Den amerikanske hær kan ikke svare på, hvor våbnene er blevet af.

Ingen kan gøre rede for, hvor amerikanske våbensendinger for en milliard dollars er havnet henne. Sendingerne var tiltænkt den irakiske hær og de kurdiske Peshmerga-styrker, men den amerikanske hær – der er ansvarlig for at holde styr på våbenleverancerne – aner ikke, hvor de befinder sig.

Der er tale om store mængder rifler, mortergranater og pansrede Humvee-biler.

Det viser et revisionsdokument fra det amerikanske forsvarsministerium, som Amnesty har fået aktindsigt i. Her kan man blandt andet læse, at ministeriet ”ikke havde præcise, opdaterede fortegnelser over antal og placeringer” af de enorme mængder af udstyr, der var strømmet ind i Kuwait og Irak for at forsyne den irakiske hær.

”Dette revisionsdokument giver et bekymrende indblik i den amerikanske hærs mangelfulde – og potentielt farlige – system, når det kommer til at kontrollere våbenleverancer for millioner af dollars til et vældigt ustabilt område”, siger Patrick Wilcken, der er researcher på våbenkontrol og menneskerettigheder i Amnesty International. 

”Det er særlig foruroligende læsning set i lyset af de mange tidligere episoder, hvor amerikanske våben er endt hos adskillige bevæbnede grupper, der begår grusomheder i Irak – herunder den bevæbnede gruppe, der kalder sig Islamisk Stat”.

Officielt tilsyn fejler

Våbenleverancerne er sket gennem Iraq Train and Equip Fund (ITEF), der er en af grundpillerne i sikkerhedssamarbejdet mellem USA og Irak. I 2015 afsatte den amerikanske kongres 1,6 milliarder dollars til programmet for at styrke kampen mod Islamisk Stat.

Det amerikanske forsvarsministeriums revision viser, at der var flere alvorlige mangler i måden, ITEF-udstyret blev registreret på og holdt tilsyn med fra leveringstidspunktet og fremad, herunder:

Fragmentarisk journalføring i våbendepoter i Kuwait og Irak. Information var registreret i flere forskellige regneark, databaser og håndskrevne kvitteringer.

Store mængder af udstyr var skrevet manuelt ind i flere regneark, hvilket øger risikoen for menneskelige fejl.

Ufuldstændige registre, der medfører, at de ansvarlige for udstyret ikke var i stand til at fastslå deres placering eller status.

Revisionen hævdede desuden, at det amerikanske forsvarsministerium ikke havde ansvaret for at spore ITEF-leveringerne straks efter overdragelsen af udstyret til de irakiske myndigheder, selv om ministeriets Golden Sentry-program netop er søsat for at udføre tilsyn efter våbenleverancerne er nået frem til det officielle bestemmelsessted.

En tidligere revision i 2015 pegede på en endnu slappere procedure for lagerovervågning af de irakiske styrker. I nogle tilfælde vidste den irakiske hær ikke, hvad der blev opbevaret i dens egne lagerbygninger, mens andet militært udstyr – som aldrig var blevet åbnet eller opført på en lagerliste – blev opbevaret i det fri i skibscontainere. 


”Behovet for tilsyn, efter leveringerne er sket, er meget vigtige. Hver en skrøbelighed i leveringskæden øger markant risikoen for, at våben komme på afveje i en region, hvor bevæbnede grupper har skabt ravage og umådelig stor menneskelig lidelse”, siger Patrick Wilcken.

Ikke et nyt problem

Som svar på revisionen har det amerikanske militær lovet, at det vil stramme op på de systemer, der sporer og overvåger fremtidige leverancer til Irak. 

Næsten samme melding kom Forsvarsministeriet med i 2007, da en rapport til Kongressen havde vakt lignende bekymring.

”Efter så lang tid og alle disse advarsler bliver de samme problemer ved med at dukke op. Dette burde være en brat opvågning, der får USA og alle de lande, der leverer våben til Irak, til snarest at gøre noget ved deres tjek og kontroller. At sende våben for millioner af dollars ind i et sort hul og så håbe det bedste er ikke en holdbar strategi i forhold til terrorbekæmpelse. Det er ganske enkelt uforsvarligt”, siger Patrick Wilcken.

Amnesty International har tidligere i år udgivet rapporten ”Iraq: Turning The Blind Eye”, der dokumenterer, at Iraks hær overleverer våben til militser, som i årevis har likvideret, tortureret og bortført civile. Og våbnene stammede ikke kun fra USA, men også fra Rusland og flere europæiske lande. Læs mere her.

USA skal tilslutte sig våbenhandelsaftale

Amnesty International opfordrer USA til at efterleve Leahy-loven, der forbyder leverancer af de fleste typer af amerikansk militærhjælp- og træning af udenlandske sikkerheds-, militær- og politienheder, der er under mistanke for at have begået grove menneskerettighedskrænkelser.

USA og Irak bør desuden tiltræde den globale våbenhandelsaftale, der har strikse regler, som skal stoppe våbenleverancer eller omdirigeringer af våben, hvis der er risiko for, at de bliver brugt til krænkelser af menneskerettighederne.The Arms Trade Treaty – den globale våbenhandelsaftale – trådte i kraft 24. december 2014. Men USA har endnu ikke ratificeret traktaten, som blandt andet forpligter underskriverne til ikke at levere våben, hvis der er risiko for, at de vil blive brugt til krænkelser af menneskerettigheder.