Våbensalg bremset i flere lande

Våbensalg bremset i flere lande

Amnesty Internationals arbejde for at stoppe salg af våben til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater viser tydelige resultater.

Ved hjælp af dokumentation, research, lobby og kampagnearbejde har Amnesty været med til at få mere end ti lande til at stoppe salget af våbenudstyr til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De to lande leder en koalition, der fører krig i Yemen. Koalitionen har i Yemens fire år lange borgerkrig dræbt tusindvis af civile, smadret beboelsesområder, skoler og hospitaler i vilkårlige luftangreb.

DEN EUROPÆISKE UNION

Europa-Parlamentet vedtog en resolution i 2018, som fornyede en våbenembargo mod Saudi-Arabien.

DANMARK

I 2018 meddelte udenrigsministeriet, at Danmark stopper eksport af våbenudstyr til Saudi-Arabien. Den 17. januar 2019 blev våbenudstyr til de Forenede Arabiske Emirater også bremset.

HOLLAND

I 2016 stemte det hollandske parlament for at stoppe våbensalg til Saudi-Arabien. To år senere meddelte regeringen FN’s Sikkerhedsråd, at Holland vil opretholde EU’s-våbenembargo mod Saudi-Arabien. I 2018 blev der indført et forbud mod våbenoverførsler til Saudi-Arabien, de Forende Arabiske Emirater og Egypten.

TYSKLAND

Regeringen aftalte i 2018 at stoppe nye våbenlicenser til konfliktens parter i Yemen. Aftalen er blevet forlænget frem til efteråret 2019. Trods aftalen ser det ud til, at smuthuller gør det muligt at fortsætte salget af våben.


BELGIEN

I juni 2019 annullerede Højesteret to nationale våbenproducenters tilladelser til eksport til Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Afgørelsen kom efter en juridisk sag anlagt af en belgisk NGO, som var støttet af Amnesty.

ITALIEN

I juni 2019 stemte italienske politikere for at standse eksport af flydele og ammunition til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. Amnesty og samarbejdspartnere opfordrer Italien til at forbuddet skal gælde alt våbeneksport til de to lande.

SCHWEIZ

Udenrigsministeriet besluttede i juni 2019 at forbyde indkøb af ydelser fra Pilatus Aircraft Ltd i Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater og vil undersøge lovligheden af virksomhedens logistiske støtte til væbnede styrker i Yemen.

GRÆKENLAND

I 2017 fik folkelige protester det græske parlament til at annullere en våbenaftale om 300.000 tankgranater til Saudi-Arabien.

STORBRITANNIEN

I juni 2019 afgjorde en domstol, at den britiske regerings beslutning om at eksportere militært udstyr til Saudi-Arabien, er ulovlig. Sagen blev anlagt af blandt andre Amnesty. Den historiske afgørelse tvang den britiske regering til at meddele, at den ikke vil udstede nye våbenlicenser til den saudisk-ledet koalition i Yemen. Regeringen vil desuden gennemgå eksisterende våbenlicenser. Den britiske domstol understregede vigtigheden af research fra blandt andre Amnesty og FN som bevis for risikoen ved at fortsætte med våbeneksport til Saudi-Arabien.

FINLAND

I 2018 meddelte udenrigsministeriet, at der ikke vil blive givet nye tilladelser til våbeneksport til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater.

SPANIEN

Myndighederne har gentagne gange lovet, at de ikke vil udstede nye licenser til eksport af våben til Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. I perioden 2015-2018 var de to lande de største importører af spanske våben.

NORGE

I 2018 stoppede udenrigsministeriet eksport af våben til de Forende Arabiske Emirater, og nye licenser til våbeneksport til Saudi-Arabien blev også stoppet.Kontrol med verdens våben

 

I 2014 trådte FN’s våbenhandelstraktat i kraft efter mere end 20 års kampagne- og lobbyarbejde fra blandt andre Amnesty International. 

104 lande har skrevet under på, at de vil stoppe eksport af våben til lande, hvor der er risiko for, at våbnene bliver brugt til alvorlige menneskerettighedskrænkelser. 

 

Kampen fortsætter. Læs også: Våbenfirmaer kan ikke undslippe deres ansvar >>