2011: Dødsstraf anvendes i foruroligende omfang

Hvert tiende land i verden fortsætter med at dræbe i lovens navn, selvom størstedelen af verdens nationer har lagt dødsstraffen på hylden.

Blandt andre Iran, Irak og Saudi–Arabien og USA foretog henrettelser i 2011 for forbrydelser som narkohandel, utroskab og overlagt mord. Det fremgår af Amnestys årlige opgørelse over brugen af dødsstraf og henrettelser.

I alt 20 lande henrettede 676 personer i løbet af 2011. Det er 149 flere dokumenterede henrettelser end året før og udtryk for, at den lille kerne af lande, som fastholder dødsstraf, bruger den mere intensivt end tidligere.

Siden Verdenserklæringen om Menneskerettighederne blev vedtaget af FN’s Generalforsamling i december 1948, har mange lande ellers bevæget sig væk fra dødsstraf. Ud af 198 nationer har de 141 på papiret eller i praksis opgivet dødsstraf.

Rettigheder under fornyet pres

Amnestys årlige rapport for 2011 viser, at dødsstraf stadig anvendes i foruroligende omfang. Det er en krænkelse af den mest basale menneskeret.

I Mellemøsten steg antallet af henrettelser med 50 procent sammenlignet med året før. Saudi-Arabien, Iran, Irak og Yemen stod tilsammen for 99 procent af alle dødsstraffe i regionen. Det er tegn på, at menneskerettighederne i disse lande er under voldsomt pres, vurderer Amnestys vicegeneralsekretær og policychef Trine Christensen.

Foruden disse fire lande i Mellemøsten er Kina, USA, Nordkorea og Somalia de lande, som henretter flest. USA er desuden det eneste land i OECD, der henretter sine egne borgere i lovens navn.

”Flere og flere lande har bevæget sig væk fra dødsstraf, og det er glædeligt. Desto mere tankevækkende er det, at et demokratisk land som USA stædigt holder fast i dødsstraf. De må indse, at tiden er inde til at ændre praksis”, siger Trine Christensen.

Dødsstraf krænker retten til at leve, og Amnesty International er imod dødsstraf i alle tilfælde uden undtagelse – uanset hvilken forbrydelse, der er tale om, hvilken personlighed, gerningsmanden har, eller hvilken måde, staten slår den fængslede ihjel på.

Bag om tallene

Rapportens opgørelser skal læses som et absolut minimum.

Amnesty skelner strengt mellem retslige og ikke retslige dødsstraffe og eksekveringer. Vi offentliggør kun de tal, som dokumenteres af det pågældende lands myndigheder. Det reelle antal personer, der henrettes, er formentlig langt højere. Især i lande som Kina, der notorisk nægter at offentliggøre antallet af henrettelser og dødsdomme.

I 2012 har omfanget af dokumenterede henrettelser i Irak allerede overhalet det samlede antal fra 2011. Og i Iran kan kvinder og mænd fortsat idømmes dødsstraf for homoseksualitet og utroskab, ligesom mindreårige kan risikere dødsstraf, og loven giver mulighed for at stene folk til døde.

De særligt udsatte

Amnestys undersøgelser dokumenterer, at dødsstraf ikke alene anvendes mod folk, der findes skyldige i de mest alvorlige forbrydelser såsom overlagt mord og terrorisme. Dødsstraf anvendes også mod forbrydelser, der ikke medfører døden for andre, og straffen bruges i diskriminerende omfang mod fattige, etniske minoriteter og andre grupper.

Mange får dødsstraf som resultat af unfair retssager, og risikoen for at uskyldige idømmes dødsstraf er stor. Eksempelvis er mange af de henrettede i Saudi–Arabien udlændinge, og i Asien idømmes mange dødsstraf for narkohandel.

Flere henrettelser i verden

 • Mindst 676 mennesker blev henrettet i 20 lande. Det er 149 flere end i 2010 og skyldes en voldsom stigning i dødsstraf i Iran, Irak og Saudi-Arabien. 
   
 • Kina, Iran, Saudi-Arabien, Irak, USA, Yemen, Nord Korea og Somalia er de lande, som henrettede flest. 
   
 • Kina henrettede flere end resten af verdens lande tilsammen. Det præcise omfang af dødsstraffen i Kina er ukendt, fordi statistikkerne behandles som statshemmeligheder. 
   
 • I Mellemøsten er det officielt bekræftede omgang af dødsstraf steget med næsten 50 procent.   
   
 • Mindst 18.750 mennesker sad på dødsgangen ved slutningen af 2011. 
 

Færre lande henretter

 • I 2011 udførte 20 ud af verdens 198 lande henrettelser. Indenfor det sidste årti er tallet faldet med en tredjedel – i 2002 udførte 31 lande dødsstraf.  
   
 • 140 af verdens lande havde ved lov eller i praksis afskaffet dødsstraffen i 2011. Det er mere end to tredjedele af samtlige lande i verden.  
 

Hvilke forbrydelser?

 • Dødsstraffen blev i Iran i 2011 anvendt for forbrydelser som utroskab og sodomi eller for at skifte religion. 
   
 • I Pakistan blev blasfemi straffet med henrettelse og i Saudi-Arabien gav ”hekseri” dødsstraf. 
   
 • I mere end 10 lande verden over blev narkotikaforbrydelser straffet med henrettelser.


Regional udvikling


Afrika
I Afrika syd for Sahara har Somalia, Sydsudan og Sudan gennemført henrettelser i 2011. Sierra Leone og Nigeria har officielt stoppet brugen af henrettelser.
 
Asien og Stillehavslandene
Kina ophævede dødsstraffen for 13 forbrydelser, men indførte den samtidig for to nye. Japan hængte tre mennesker i marts 2012, efter ikke at have udført henrettelser i næsten to år. 
 
Europa
Hviderusland var i 2011 det eneste land i Europa og blandt de tidligere Sovjetlande, som gennemførte henrettelser. 
 
Nord- og Sydamerika
USA var det eneste land i Nord- og Sydamerika, som gennemførte henrettelser i 2011. Antallet af henrettelser i USA faldt fra 46 i 2010 til 43 i 2011. 78 mennesker blev idømt dødsstraf i USA i 2011. I 19080’erne og 1990’erne idømte USA i gennemsnit 280 mennesker dødsstraf om året. 

Mellemøsten og Nordafrika
Iran, Saudi-Arabien, Irak og Yemen stod bag 99 procent af alle dokumenterede henrettelser i regionen. I Iran har Amnesty modtaget pålidelige reporter om et stort omfang officielt ubekræftede og hemmeligholdte henrettelser, der næsten fordobler det officielt anerkendte antal henrettelser.