Lækket saudisk straffelov udstiller kronprinsens hule løfter om reformer

Mohammed Bin Salman, regeringsoverhovede og kronprins i Saudi-Arabien under sin deltagelse i FN’s klimakonference COP27 den 7. november 2022. Den saudiske kronprins har siden han tiltrådte embedet forsøgt at sende et signal til omverdenen om, at Saudi-Arabien er et land i rivende udvikling – også når det gælder opretholdelsen af menneskerettigheder. Foto: Royal Court of Saudi Arabia/Anadolu Agency via Getty Images.

Dødsstraf, abortforbud og ingen ytringsfrihed. Saudi-Arabiens første straffelov er på trapperne og Amnesty har gennemgået et lækket udkast, der afslører alvorlige brud på menneskerettighederne.

Siden han kom til magten, har kronprins og premierminister Mohammad bin Salman effektivt slået ned på al kritik i sit kongerige, mens han har investeret Saudi-Arabiens betydelige økonomiske ressourcer til at hvidvaske landets image i udlandet. Et image, der led et alvorligt knæk i 2018 på grund af det brutale drab på den saudiske journalist Jamal Khashoggi.

Fra begyndelsen af sit embede har Mohammad bin Salman forsøgt at positionere sig som en progressiv reformator, der under sloganet “Vision 2030” lovede at omdanne Saudi-Arabien til “et blomstrende land, hvor alle borgere kan opfylde deres drømme, håb og ambitioner.” I februar 2021 annoncerede Mohammad bin Salman en pakke af juridiske reformer, som han lovede ville “bevare rettigheder, styrke principperne om retfærdighed, håndhæve gennemsigtighed, beskytte menneskerettighederne”, mens man “overholder sharia-principperne.” Denne pakke indeholdt en ny straffelov, som han erklærede ville overholde folkeretten og beskytte borgernes rettigheder.

Alligevel viser Amnesty Internationals analyse af udkastet, der blev lækket online i juli 2022, hvordan den eksisterende undertrykkende praksis, der har tilladt fængsling af kritikere og brugen af dødsstraf, er blevet skrevet ind i straffeloven.

Amnestys rapport bygger på et årtis menneskerettighedsdokumentation af de saudiske myndigheders indgriben i retten til ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed, brug af tortur, mishandling og dødsstraf, samt på interviews med eksperter med kendskab til Saudi-Arabiens lovgivning.

Ingen kritiske røster tilbage

Under ledelse af Mohammad bin Salman er menneskerettighedssituationen i Saudi-Arabien gået fra slem til værre. Stort set alle saudiske menneskerettighedsforkæmpere, kvinderettighedsaktivister, uafhængige journalister, forfattere og aktivister i landet udsættes for anholdelser, langvarige uretfærdige retssager, rejseforbud eller forbud mod at udtrykke sig online.

I dag er alle kritikere af det saudiske styre enten i eksil, fængslet, underlagt rejseforbud eller bragt til tavshed. Alle uafhængige civilsamfundsorganisationer i Saudi-Arabien er blevet lukket og deres medlemmer enten fængslet eller løsladt efter at have afsonet fængselsstraffe for deres menneskerettighedsarbejde og på betingelse af, at de ikke ytrer sig kritisk længere.

Egen fortolkning af forbrydelse og straf

Udkastet til straffeloven kriminaliserer også “ulovlige” seksuelle forhold og seksuelle forhold mellem to mænd, samt “uanstændig opførsel” og at “efterligne et andet køn gennem sin påklædning og udseende”. Sådanne bestemmelser vil gøre det muligt at forfølge og chikanere LGBTI-personer. Selvom Amnesty også tidligere har dokumenteret tilfælde, hvor enkeltpersoner er blevet dømt for disse handlinger, har de ikke tidligere været indskrevet i nogen lovgivning. Straffene i den nye straffelov er også strengere end dem, der udmåles i dag.

I mangel af en straffelov i Saudi-Arabien bruger dommere i øjeblikket deres egen fortolkning af islamisk lov (sharia) og retspraksis til at afgøre, hvad der udgør en forbrydelse og til at pålægge straffe. En sådan praksis giver dommerne vide beføjelser til at afgøre sager og betyder, at forbrydelser og straffe er vagt defineret i strid med international menneskerettighedslovgivning.

Kvinders rettigheder indskrænkes i straffeloven

I årevis har kvinder og piger i Saudi-Arabien været udsat for voldsom diskrimination i lovgivning og praksis med utilstrækkelig national lovgivning til at beskytte dem mod kønsbaseret vold. Udkastet til straffeloven tillader ikke retsforfølgelse af personer, der begår handlinger i “ærens” navn, hvilket kan omfatte overfald eller mord.  Det er i lodret strid med folkeretten.  

Lovforslaget indeholder også en alt for bred og vag definition af chikane og anerkender ikke voldtægt i ægteskabet som en forbrydelse.

Dødsstraf indskrevet i loven

På trods af kronprins Mohammad bin Salmans løfter om at begrænse dødsstraf til de mest alvorlige forbrydelser, som dikteret af sharia, har der været en skræmmende stigning i henrettelser under hans styre. I marts 2022 blev 81 mennesker henrettet i den største massehenrettelser i de seneste årtier.

Saudi-Arabiens udkast til straffelov skriver dødsstraf ind i loven som en primær straf for et spektrum af forbrydelser, der spænder fra mord over voldtægt til ikke-voldelige lovovertrædelser som frafald fra troen og blasfemi.

Pisk og amputation

Straffelovsudkastet tillader også fysisk afstraffelse, som kan omfatte piskning og amputation af hænder, for forbrydelser som utroskab og tyveri. Fysiske afstraffelser er en form for tortur og anden mishandling og er forbudt i henhold til folkeretten.

“Det er afgørende, at FN’s Menneskerettighedsråd etablerer en mekanisme til overvågning af Saudi-Arabiens menneskerettighedssituation, så de saudiske myndigheder ikke kan fortsætte med at dække over virkeligheden ved at købe verdens tavshed og fremstille et falsk billede af fremskridt og glamour til verden med deres dyre PR-maskine,” sagde Agnès Callamard, generalsekretær i Amnesty International.