Afghanerne skal løftes ud af de danske udrejsecentre

Kommentar af Martin Lemberg-Pedersen, chef for politik og samfund i Amnesty Danmark
Bragt i Politiken den 28. august 2021

Med Talibans magtovertagelse i Afghanistan er det meningsløst at kræve, at de afviste afghanske asylansøgere fortsat skal bo under nedbrydende forhold på udrejsecentre designet til få dem til forlade Danmark, hvor frygten for at blive udsendt hænger over deres hoveder.

I Amnesty Danmark undrer vi os over, at de danske myndigheder endnu ikke selv er nået til den konklusion.


For mens Hjemrejsestyrelsen allerede har konkluderet, at det er udsigtsløst at frihedsberøve afghanere for at motivere til udsendelse, venter vi stadig på det næste logiske skridt: Nemlig at ingen afghanere skal tvinges til at bo på udrejsecentre, hvor de såkaldte ”motivationsfremmende foranstaltninger” konstant presser folk mod ”frivillig returer”, blandt andet ved at begrænse deres adgang til sundhedsvæsenet, hindre privat madlavning og hvor de ikke må arbejde.


Ifølge Politikens dækning er der i dag 77 afghanere i såkaldt ”udsendelsesposition”. Det vil sige, at de har fået afslag på asyl, og at Danmark derfor vil udsende dem – om nødvendigt med tvang, ligesom det allerede er sket i en række sager i år og så sent som i maj måned.  


I stedet for at presse disse mennesker til såkaldt ”frivillig hjemrejse”, bør de danske myndigheder give dem tryghed. Når enhver kan følge rapporterne om, at Taliban går fra dør til dør på jagt efter menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og andre, og når vi i Amnesty kan dokumentere, at Talibans nye magtposition allerede har ført til massakrer på sagesløse civile, bør det stå klart for de danske myndigheder, at presset for at udsende må høre op.


Den nødvendige praksisændring kræver ikke ny lovgivning, for myndighederne kan give midlertidig opholdstilladelse til en udlænding, selvom personen tidligere har fået afslag på asyl. Det kan ske, hvis der ikke er udsigt til udsendelse foreløbigt, hvilket Hjemrejsestyrelsen med henvisning til de indtil for nylig frihedsberøvede afghanere netop har konkluderet er tilfældet i Afghanistan.


I Amnesty Danmark foreslår vi, at afghanerne løftes væk fra de danske udrejsecentre og får en midlertidig opholdstilladelse med ret til at bo selv og arbejde. Det vil give afghanerne tryghed, og det vil vise, at det ikke blot er tomme ord, når regeringen med rette proklamerer, at Danmark skal være med til at tage ansvar for situationen i Afghanistan. Det ansvar indbefatter, at vi respekterer menneskerettighederne for de afghanere, som aktuelt sidder på de nedbrydende danske udrejsecentre, og hvis fremtid nu også er truet af, at Taliban er tilbage ved magten i Afghanistan.