25. august 2021  

Opdateret: 4.10.2021

Danmark har midlertidigt stoppet tvangsudsendelser til Afghanistan. Men det er ikke nok. Afviste afghanske asylansøgere har ret til at flytte ud af udrejsecentrene, og de skal ikke frygte at blive sendt tilbage foreløbigt. Kræv, at regeringen giver dem midlertidigt ophold i Danmark.

Trods afghanske og internationale anbefalinger meldte Danmark først ud den 12. august 2021, at man ville suspendere tvangsudsendelser til Afghanistan. Bedre sent end aldrig vil nogen måske mene. Men her handler det altså om menneskeliv.

Beslutningen om at sætte tvangsudsendelser i bero er vel at mærke kun i en begrænset periode indtil den 8. oktober 2021. De danske udlændingemyndigheder forventer, at der vil være tale om en ’korterevarende berostillelse’.

Så sent som den 26. juli i år fandt den sidste udsendelse fra Danmark til Afghanistan sted. Danmark har udsendt i alt 17 afghanere til Kabul i 2021 – halvdelen var under tvang. Der er i alt 78 afviste afghanske asylansøgere i udsendelsessystemet i Danmark.

Skriv under på aktionen nu og kræv, at regeringen giver alle afghanere midlertidigt ophold i Danmark med adgang til basale menneskerettigheder.

Vores krav

Vi kræver, at de danske myndigheder: 

  • Tildeler de 78 afghanere i det danske udsendelsessystem en midlertidig opholdstilladelse.
  • Sikrer, at de afghanske afviste asylansøgere kan forlade udrejsecentrene, få et sted at bo, ret til at arbejde og adgang til øvrige rettigheder i det danske samfund.
  • Stopper praksis med ’at anvende motivationsfremmende foranstaltninger’ overfor afghanere for at presse dem til at udrejse.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Enhver underskrift bidrager til at lægge pres på de danske myndigheder, så de forhåbentlig vælger at tildele de afghanske afviste asylansøgere lovligt ophold i Danmark samt adgang til deres grundlæggende rettigheder.

Hvad sker der med din underskrift?

Situationen i Afghanistan skal drøftes til et møde i Flygtningenævnet den 15. september. Vi håber på, at vi kan overlevere underskrifterne til udlændinge og integrationsminister, Mattias Tesfaye, inden mødet.

Ikke længere udsigt til hjemsendelse

Der er ikke længere god grund til at holde afghanere på nedbrydende udrejsecentre i Danmark, da situationen i Afghanistan er så usikker, at der ikke er udsigt til, at de kan vende tilbage i sikkerhed lige foreløbigt.

Derfor mener Amnesty Danmark, at de danske myndigheder skal tilbyde de 78 afghanere i såkaldt udsendelsesposition midlertidig opholdstilladelse, indtil situationen i Afghanistan igen er stabil og sikker.

I den periode skal de afghanske afviste asylansøgere have ret til at bo og arbejde i Danmark. Ministeren bør tilkendegive, at afghanere ikke skal frygte tvangsmæssige udsendelser foreløbigt.

Danmark stoppede udsendelser til Afghanistan for sent

”Taliban erobrer 28 afghanske distrikter på en uge.” Sådan skrev Ritzau onsdag den 4. august.

Dagen efter skrev Danmark (sammen med Østrig, Belgien, Tyskland, Grækenland og Holland) til EU-kommissionen og opfordrede EU til at lægge pres på Afghanistan, fordi de fortsat ville udsende afviste afghanske asylansøgere. Dette på trods af, at de afghanske myndigheder allerede den 10. juli bad Europa om midlertidigt at sætte en stopper for udsendelserne til Afghanistan på grund af landets kaotiske situation.

Fire afghanske afviste asylansøgere blev tvangsudsendt til Afghanistan den 30. maj. Den ene var en 23-årig mand, der frygtede at blive slået ihjel af Taliban, fordi hans far engang havde meldt en Talibanleder til politiet. Efterfølgende blev han og hans familie forfulgt og overfaldet. Flygtningenævnet vurderede, at hans forklaring var rigtig, men alligevel blev han sendt retur.

Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de pågældende betjente og andre, som var med til udsendelsen, nu har en dårlig smag i munden

sagde hans advokat, Niels-Erik Hansen, til Dagbladet Information for nylig.

Lande, som vi plejer at sammenligne os selv med, såsom Finland, Sverige og Norge stoppede allerede med at tvangsudsende afghanere i midten af juli umiddelbart efter de afghanske myndigheders opfordring.

Danmark fortsætter med at ‘motivere’ til hjemrejse

Danmark arbejder stadig for at ’motivere til frivillig hjemrejse’ blandt afghanere. Det gør myndighederne blandt andet ved at isolere afviste asylansøgere fra samfundet i udrejsecentre, begrænse deres adgang til sundhedsvæsenet, at de ikke må lave deres egen mad, og at de ikke må arbejde. Alt sammen et afsavn af deres grundlæggende menneskerettigheder.

Dette mener Amnesty er absurd – især nu hvor virkeligheden i Afghanistan ser anderledes ud. Der er nok ikke mange, der forestiller sig, at afviste afghanske asylansøgere i Danmark kan rejse sikkert tilbage til Afghanistan på nuværende tidspunkt.

Der skal ikke lægges et unødvendigt og umenneskeligt pres på afghanerne for, at de skal rejse tilbage. Amnesty International kræver, at regeringen stopper med at anvende ’motivationsfremmende foranstaltninger’ for at få afghanere til at udrejse ’frivilligt’. Derfor skal alle afghanerne ud af det danske udrejsesystem, fordi der ikke er en reel udsigt til at de kan rejse sikkert til Afghanistan.

Afghanere i Danmark skal tildeles en midlertidig opholdstilladelse med udsigt til et liv med respekt for deres grundlæggende menneskerettigheder.

Det internationale samfund kaldte brevet skamfuldt

Europarådet og Flygtninge & Eksil (ECRE) kaldte brevet fra Danmark til EU-Kommissionen for skamfuldt. Verdenssamfundet er enige i, at situationen i Afghanistan er ustabil, usikker og at ingen kan garantere afghanernes menneskerettigheder. Ingen ved, hvornår situationen vil ændre sig. Derfor skal alle afghanere ud af de danske udsendelsescentre.

Den 3. august bad den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Østrig om at suspendere planlagte udsendelser af afghanere. UNHCR har også anbefalet, at stater suspenderer tvangsmæssige udsendelser af afghanere.

Amnesty har lovhjemmel til vores krav

Eftersom der ikke er udsigt til, at afghanere kan vende tilbage til Afghanistan, er det helt hypotetisk at kræve, at udlændinge skal samarbejde med myndighederne om deres egen udsendelse til landet. Dette står sort på hvidt i udlændingeloven paragraf 9c stk. 2 om udsendelseshindring, og der er dermed lovhjemmel til vores forslag.  

Fordi det står i dansk lovgivning, at myndighederne kan give opholdstilladelse, hvis der ikke er udsigt til hjemsendelse foreløbigt, mener Amnesty Danmark, at afghanske afviste asylansøgere nu bør få midlertidig opholdstilladelse i Danmark det næste år.

Hvad siger udlændingeloven paragraf 9c stk. 2?

Myndighederne kan give opholdstilladelse til en udlænding, selvom personen tidligere har fået afslag på en ansøgning, hvis der ikke er udsigt til udsendelse foreløbigt.

Dette er en omformulering af den rigtige lov, som du kan finde her.

Situationen i Afghanistan

Amnesty International er dybt bekymret over civilbefolkningens situation i Afghanistan, og særligt den udsatte position som landets menneskerettighedsforkæmpere befinder sig i, efter at Taliban har overtaget magten.

I dagene mellem 4. og 6. juli 2021 henrettede Talibankrigere ni mænd i byen Mundarakht sydøst for Kabul. Amnestys researchere har talt med øjenvidner, der gav grusomme beskrivelser af de ni drab, der med al sandsynlighed blot er få blandt mange.

Læs mere om Amnestys dokumentation fra Afghanistan >

Opdateringer

13. september 2021: 27.000 underskrifter overleveret

Amnesty overleverede underskrifterne sammen med et brev til ministeren under et møde i udlændinge- og integrationsministeriet den 8. september 2021.

Til mødet fremlagde Amnestys chef for politik og samfund, Martin Lemberg-Pedersen, vores bekymring omkring de nedbrydende forhold i Ellebæk, som også blev kritiseret af Europarådets Torturkomité sidste år.

Amnesty pointerede også problemerne i det danske udrejsesystem på et mere generelt plan. 

Jeg var stolt over at kunne vise, hvor stor forankring, der er i befolkningen for denne kritik ved personligt at overrække ministeren de 27.000 underskrifter.Martin Lemberg-Pedersen, chef for politik og samfund

Læs mere om overleveringen her.