Amnesty i høringssvar: Regeringens logningsmodel er ”dybt skuffende”

Det er positivt, at regeringen endelig tager initiativ til at ændre de danske logningsregler. Men med det seneste lovforslag, fortsætter man i praksis flere års ulovlig overvågning af danskernes telefonsamtaler og færden på internettet, mener Amnesty.

Danske teleselskaber kan med regeringens velsignelse registrere, hvem du taler med, hvornår og hvor længe. Det samme sker, når du går online.

Det sker til trods for, at EU-domstolen i 2016 gjorde det klart, at en generel og uddifferentieret logning af hele befolkningen er et omfattende og alvorligt indgreb i retten til respekt for privatliv, beskyttelse af personoplysninger samt ytrings- og informationsfriheden.

Det har tvunget Justitsministeriet til ændringer, og justitsminister Nick Hækkerup sendte den 27. september et nyt lovforslag, som er regeringens forslag til revision af de danske logningsregler, i høring.

”Ambitionen har været at nå frem til en model, som sikrer, at myndighederne – inden for rammerne af EU-retten – har de bedste muligheder for at efterforske og retsforfølge grov kriminalitet”, skriver Justitsministeriet på sin hjemmeside.

Men regeringens lovforslag rammer helt ved siden af skiven, mener Amnesty, der har læst lovforslaget og indgivet et høringssvar.

Amnesty har gentagne gange kritiseret den nuværende logningsordning for at være i strid med menneskerettighederne og byder nye regler velkomne.

Men organisationen finder det kritisabelt, at regeringen med det længe ventede lovforslag fremlægger en logningsmodel, der i stor grad giver mulighed for at videreføre den nuværende ulovlige retstilstand.

”Vi er dybt skuffede over, at regeringen ikke tager sit ansvar for at sikre borgernes menneskerettigheder seriøst, og i stedet vælger at forsætte med en logningsmodel, der medfører en lang række krænkelser af borgernes ret til privatliv, ytrings- og informationsfrihed,” siger Elise Bangert, jurist i Amnesty.

Uddifferentieret logning er som udgangspunkt ulovlig

Ifølge EU-retten er en generel og uddifferentieret logning som udgangspunkt ulovlig, hvorimod målrettet logning kan tillades under visse omstændigheder, hvor et land står overfor en konkret trussel mod national sikkerhed.

Amnesty anbefaler, at myndighederne kun har adgang til logningsdata genereret efter et påbud om generel og udifferentieret logning, hvis det er med henblik på at beskytte den nationale sikkerhed, og at adgang ikke gives til andre mindre tungtvejende formål.

Læs mere HER

Læs Amnestys høringssvar