Danskerne vil have en etisk lov for erhvervslivet

Ifølge en ny Voxmeter-undersøgelse mener syv ud af ti danskere, at der er behov for en lov, der gør danske virksomheder og finansielle institutioner ansvarlige for at respektere menneskerettighederne og undgå skader på miljøet – både herhjemme og globalt.

Danskerne vil have en etisk lov, der gør danske virksomheder og finansielle institutioner som banker og pensionsselskaber ansvarlige for at respektere menneskerettighederne og undgå skader på miljøet, når de driver deres forretning – både herhjemme og globalt.

Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Amnesty. Her svarer syv ud af ti, at de er meget enige eller enige i, at der er behov for en lov. Det glæder generalsekretær Trine Christensen fra Amnesty, der sammen med en række andre organisationer opfordrer erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at få udarbejdet klare retningslinjer på området gennem ny lovgivning.

”Det er glædeligt, at danskerne ligesom os mener, at det skal være mere lovpligtigt for virksomheder og finansielle institutioner at gøre en ordentlig indsats for at respektere menneskerettigheder og miljø i forbindelse med deres verdensomspændende aktiviteter. Nogle gør det godt, men vi skal have langt flere med. Det forventes også af forbrugerne”, siger Trine Christensen med henvisning til Forbrugerrådet Tænks forbrugerpanel fra 2019, der viser, at 95 procent af forbrugerne finder det vigtigt, at de varer, de køber, er ansvarligt produceret.

Lov vil også gavne virksomheder og finansielle institutioner

Hun tilføjer, at det ikke kun er i samfundets, men også i virksomheders og finansielle institutioners egen interesse at følge de internationale FN- og OECD-standarder på området som en del af en ny etisk lov – blandt andet for at skabe mere robuste globale forsyningskæder i og efter coronakrisen.

I dag er det ikke lovpligtigt for virksomheder og finansielle institutioner i Danmark at gøre en ordentlig indsats for at identificere, forebygge og udbedre deres negative påvirkning af menneskerettigheder og miljø i forbindelse med deres verdensomspændende aktiviteter.

Det er et problem, især når virksomheder og finansielle institutioner opererer i lande med manglende og dårlig håndhævelse af lovgivning på området – både for de mennesker, der kan blive påvirket negativt, og for virksomhederne og de finansielle institutioner selv.

Aktion:

Danmark skal have en etisk lov for erhvervslivet

Skriv under

Danmark bør ikke vente på EU-lovgivning

Problemet er også, at regeringer og myndigheder undlader at retsforfølge dem, som er involveret i alvorlige krænkelser og skader på miljøet. Ofte er det umuligt for dem, der får krænket deres rettigheder, at opnå retfærdighed og økonomisk kompensation efterfølgende.

”EU-Kommissionen har annonceret, at der vil komme et lovforslag derfra, hvilket er positivt, men Danmark bør ikke bare læne sig tilbage og afvente, hvad der sker på EU-plan. Der er risiko for, at EU-lovgivning bliver med laveste fællesnævner. Derfor bør Danmark indføre ordentlig lovgivning på området, uanset hvad der sker i EU,” påpeger Trine Christensen.

Amnesty har med kampagnen Go’ Stil fokus på, at der er brug for en etisk lov for danske virksomheder og finansielle institutioner og arbejder for strafansvar ved domstolene i alvorlige sager.