Aktion: DANMARK

01.
Kort sagt

DANMARK SKAL HAVE EN ETISK LOV

Du skal kunne regne med, at dine dåsetomater, dit tøj og din telefon er produceret under etisk ansvarlige forhold, og at dine pensionspenge ikke bliver investeret i firmaer, der sælger våben eller overvågningsteknologi til stater, der bruger dem til grove overgreb eller krigsforbrydelser.


Derfor skal virksomheder og finansielle institutioner have styr på etikken – gennem hele forsynings- og investeringskæden. Som det er nu, er det primært frivilligt, hvor meget de vil gå op i menneskerettigheder og miljø. Det skal der laves om på! 

Vi ønsker en lov, der sætter klare rammer for, hvordan virksomheder og finansielle institutioner i Danmark undgår og håndterer negativ påvirkning af menneskerettigheder og miljø. 

Loven skal også give ofre for alvorlige menneskerettighedskrænkelser og skader på miljøet mulighed for at få deres sag prøvet ved danske domstole.

Det er go’ stil!

Danmark skal vise vejen

EU-Kommissionen har meldt ud, at der vil komme et lovforslag derfra. Det er positivt. Men det er vigtigt, at Danmark er blandt de lande, der går foran og viser vejen frem. Ellers kan EU-lovgivningen på området ende med at blive så uambitiøs, at de mennesker og det miljø, som loven skal bidrage til at beskytte, bliver marginaliseret.

Hjælp os med at lægge pres på erhvervsminister Simon Kollerup. Skriv under på en etisk lov nu.


02.
Hvorfor skal jeg skrive under?

HVORFOR SKAL JEG SKRIVE UNDER?

Hver underskrift bidrager til at lægge pres på erhvervsminister Simon Kollerup.

Derfor er der brug for en ny lov