”Det handler ikke længere om mit job eller min økonomi. Det handler om, at vi skal kæmpe for at bevare reglerne i det her land”

Piotr Gąciarek er en af de mest markante kritikere af den polske regerings indgreb i domstolenes arbejde. Hvis der ikke bliver gjort noget, så forsvinder demokratiet, siger han.

Som en række andre dommere i Polen er Piotr Gąciarek suspenderet for sit arbejde for at bevare de uafhængige domstole i Polen. Han nægter at give op uden kamp, for det handler om Polens frihed, siger han.

Af Stefan Weichert (tekst) og Emil Filtenborg (foto). Artiklen er bragt i Amnestys medlemsblad #1/2022

Dommer Piotr Gąciarek står stålfast i blikket og taler til de omkring 50 fremmødte til dagens demonstration foran højesteret i Polens hovedstad Warszawa. Med sig har demonstranterne bragt bannere med ordene “Respekt for dommere og anklagere”, og kravet om, at Polens regering stopper angrebet på landets domstole, som truer landets retssikkerhed.

Der er meget på spil, forklarer Piotr Gąciarek, der remser navnene op på alle de folk, som han mener, forsøger at fjerne domstolenes uafhængighed. Som så mange andre dommere er Piotr Gąciarek blevet suspenderet af Højesteret på grund af sin ulydighed. Han har fået frataget 40 procent af sin løn og må ikke længere arbejde som dommer.

Men det er ikke en mulighed at give op uanset de personlige omkostninger. Der er simpelthen for meget på spil, forklarer Piotr Gąciarek. Det ændrer hans suspendering sidste år heller ikke på. Suspenderingen var en konsekvens af, at han nægtede at arbejde sammen med en dommer, som var udpeget af det kontroversielle nye Nationale Retsråd i Polen.

“Det her er ikke nemt for mig. Jeg vil simpelthen bare gerne fortsætte som dommer, men jeg kan ikke vende ryggen til udviklingen i samfundet,” siger 47-årige Piotr Gąciarek.

“Det handler om, at reglerne i det her samfund er ved at forsvinde. At regeringen er ved at tage kontrol over domstolene, og det kan jeg ikke sidde overhørig. Det handler derfor ikke længere om mit job eller min økonomi. Det handler om, at vi skal kæmpe for at bevare reglerne i det her land,” siger Piotr Gąciarek til Amnesty.

En bekymrende udvikling

Det polske parlament og landets præsident Andrzej Duda har indført en række restriktioner på dommeres ytringsfrihed og har taget kontrol over det Nationale Retsråd, som står for at udpege nye dommere. Ifølge Piotr Gąciarek har de i alt udpeget omkring 1.000 nye dommere i Polen, som frygtes at følge regeringens linje. Der er i alt omkring 10.000 dommere i Polen, så det påvirker allerede systemet, siger Piotr Gąciarek, der tilføjer, at nye dommere førhen blev udpeget i en uvildig proces, der sikrede uafhængighed.

Derudover har den polske regering oprettet et disciplinærkammer i den polske højesteret, som har fået beføjelser til at suspendere dommere og blandt andet har stået bag suspenderingen af Piotr Gąciarek. Den Europæiske Unions Domstol (CJEU) erklærede sidste år, at kammeret var i modstrid med EU-retten og skulle ophæves, men det har Polens regering nægtet at gøre, hvilket er det helt store problem ifølge Piotr Gąciarek.

“Allerede i 2017 stod det klart for mig, at denne regering ville gøre alt, hvad den kunne for at ødelægge den juridiske uafhængighed. Det, der er den store fortvivlelse for mig, er, at der er så mange polske dommere, som ingenting gør. Det virker som om, at en stor del af dommerne er bange for at sige deres mening, og det er forkert,” siger Piotr Gąciarek.

Vil fortsætte kampen for demokratiet

Piotr Gąciarek mener, som så mange andre dommere til demonstrationen foran højesteret, at dommernes uafhængighed handler om meget mere end blot dommerne. Det handler om retsfølelsen i landet og muligheden for en fair rettergang. Han kunne have valgt at tie stille og hæve sin løn i et komfortabelt job, men det er ikke en mulighed, forklarer Piotr Gąciarek.

“Det er frustrerende at se, at nogle andre vælger at tie stille. Men vi må fortsætte kampen, og jeg tror slet ikke, at der er nogen vej tilbage uden kamp, men det er svært at se, hvad mere vi kan gøre nu,” siger Piotr Gąciarek og henviser til, at EU-retten flere gange har sagt, at Polens ændringer er ulovlige, men at Polens regering har nægtet at rette ind.

Den 18. i hver måned har han organiseret en demonstration foran Polens højesteret, hvor en række dommere blandt andet deltager, men han er ikke sikker på, at det er nok. EU har også sidste år pålagt Polen dagbøder på en million euro, men det har heller ikke vist sig at gøre en forskel. Ifølge Piotr Gąciarek skal omverdenen følge med i udviklingen i Polen. Han ser lignende tendens i andre EU-lande som Ungarn, og mener, at det kan true EU.

De polske myndigheders indskrænkning af ytrings- og forsamlingsfriheden, af LGBTI+rettigheder, kvinderettigheder og rettigheder for flygtninge og migranter – det hele hænger sammen, påpeger Piotr Gąciarek. Han ser angrebet på domstolene som nøglen, der gør det muligt at underminerer de andre rettigheder. 

I dag har domstolene stadig en vis grad af uafhængighed, men det kan hurtigt ændre sig i takt med, at det Nationale Retsråd udpeger flere dommere. Det kan give politisk motiverede domme.

“I Ruslands forfatning står der også, at domstolene er uafhængige, men det ved vi godt, at de ikke er. Frygten er, at Polen er på vej i samme retning. Det håber jeg virkelig, at vi kan stoppe. Der er ingen anden vej,” siger Piotr Gąciarek.

Læs mere om menneskerettighederne i Polen:

Få overblikket: Polens frie fald

Polen-ekspert: “Der er en meget stærk opposition i Polen – og de holder ikke mund!”