Dødsstraffen er en grusom plet på Malaysias retssystem

Malaysia må leve op til sit løfte om at afskaffe dødsstraffen, der er bibeholdt som en strafmulighed for 33 slags forbrydelser og ovenikøbet er obligatorisk for 13 af dem, mener Amnesty International.

Ni ud af ti kvinder, der sidder på dødsgangen i Malaysia, er udlændinge, der er dømt for narkosmugling. I nogle af tilfældene har kvinderne fortalt, at de havde økonomiske problemer, blev manipuleret eller blev tvunget til at smugle stofferne. Men den obligatoriske dødsstraf for narkosmugling gør det umuligt for dommerne at tage hensyn til den slags omstændigheder.

Det er blot et af de gruopvækkende forhold i Malaysias retssystem, som fremkommer i Amnesty Internationals rapport ”Fatally flawed: Why Malaysia must abolish the death penalty”, der udkommer i dag den 10. oktober – på den Internationale Dag mod Dødsstraf.

Amnesty kræver, at Malaysia både skal ophæve brugen af dødsstraf som straf i sager om narkosmugling og generelt fjerne den lov, der gør dødsstraf obligatorisk for visse forbrydelser. Dette skal være første skridt på vejen til den totale ophævelse af dødsstraffen, som Malaysia har lovet at ville gennemføre i den kommende lovgivningsperiode.

”Malaysia har en gylden chance for at gøre op med årtiers grusomhed og uretfærdighed,” siger Shamini Darshni Kaliemuthu, der er administrerende direktør for Amnesty International Malaysia.

Rapporten afslører brug af tortur og andre mishandlinger for at opnå ”tilståelser” og manglende adgang til juridisk bistand samt andre alvorlige krænkelser af retten til en fair retssag – og som har sat folk i fare for at blive henrettet.

”Det er klart, at dødsstraffen er en plet på Malaysias strafferetslige system,” siger Shamini Darshni Kaliemuthu.

Mord og narkosmugling

Dødsstraf er i Malaysia en strafmulighed for 33 slags forbrydelser og ovenikøbet obligatorisk for 13 af dem. I de senere år er den mest blevet brugt i sager om mord og narkosmugling.

For et år siden annoncerede den nyvalgte malaysiske regering, at den ville fjerne dødsstraffen for alle forbrydelser efter at man havde iværksat et moratorium for henrettelser i juli 2018. Men i den nye parlamentssamling, der begynder i denne måned, forventes regeringen at fremlægge et lovforslag, som ikke fjerne dødsstraffen helt, men blot fjerner bestemmelserne om obligatorisk dødsstraf, og kun for 11 af forbrydelsestyperne.

Amnesty International opfordrer derfor myndighederne til at fastholde moratoriet for dødsstraf indtil dødsstraffen er fuldt afskaffet.

Rapporten viser, at 73 procent af dem, der sidder på dødsgangen – det vil sige 930 mennesker – er blevet dømt til døden for narkorelaterede forbrydelser, hvilket er imod international ret. Ifølge den skal lande, der endnu ikke har afskaffet dødsstraffen, begrænse brugen af den til de ”mest alvorlige forbrydelser” såsom mord. Ud af de 1281 mennesker, der opholder sig på dødsgangen i Malaysia, er 568 mennesker (44 procent) fra udlandet.