Efter drabet på deres børn: Iranske familier forfølges af myndighederne

Iranske myndigheder chikanerer og udsætter de familier, hvis familiemedlemmer er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i protesterne, for en lang række menneskerettighedskrænkelser. Det viser ny research fra Amnesty International, der op til årsdagen for drabet på Jina Mahsa Amini kræver, at Iran lader efterladte sørge og søge retfærdighed for deres tab.

Den 27. oktober 2022 blev 21-årige Zaniar Aboubakri skudt og dræbt af iranske sikkerhedsstyrker, da de med vold opløste en protest i byen Mahabad.

Men familien Aboubakris pinsler stoppede ikke med drabet på Zaniar.

Efterfølgende indkaldte efterretningsagenter flere gange Zaniar Aboubakris familiemedlemmer til forhør og advarede dem imod at holde mindehøjtideligheder. Ved én anledning truede myndighederne, ifølge Amnesty Internationals oplysninger, med at anholde eller dræbe Zaniar Aboubakris søster. De truede også med at grave Zaniars lig op og begrave ham et hemmeligt sted, hvis familier fortsatte med at kritisere drabet på ham.

“De iranske myndigheders ondskab kender ingen grænser. I deres forsøg på at dække over deres forbrydelser, forværrer de lidelsen for ofres familier ved at forhindre dem i at kræve retfærdighed og erstatning, i at få sandheden frem eller bare at plante blomster ved deres kæres gravsted”, siger Diana Eltahawy, vicedirektør for Amnesty International i Mellemøsten og Nordafrika.

Hun tilføjer, at familier til ofre nu frygter, at myndighederne frem mod årsdagen for den iranske opstand vil udrulle deres sædvanlig undertrykkelsestaktikker for at forhindre dem i offentligt at mindes deres dræbte familiemedlemmer.

Det var meningen, at jeg skulle leve i 80 år, men i stedet blev jeg – som 18årig – dræbt for frihedens sag. Lov mig, at du vil leve frit i mit sted   

-digt indskrevet på gravstenen for 18-årige Nima Nouri, der i november blev dræbt af iranske sikkerhedsstyrker. Digtet blev fjernet fra gravstenen uden familiens viden.   

Et katalog af angreb

Intimideringen af Zaniar Aboubakris familie er langt fra enestående.

Amnesty International har undersøgt myndighedernes behandling af 36 ofres familier fra 10 provinser over hele landet, som har været udsat for en lang række menneskerettighedskrænkelser i de seneste måneder. De omfatter familier til 33 personer, som ulovligt blev dræbt af sikkerhedsstyrkerne under demonstrationer; familier til to personer, der blev vilkårligt henrettet i forbindelse med protesterne; og en familie til en torturoverlever, der begik selvmord efter sin løsladelse.

Overgrebene mod familier spænder samlet set bredt og inkluderer: Vilkårlige anholdelser og tilbageholdelse. Uretfærdig retsforfølgelse på baggrund af vagt formulerede falske nationale sikkerhedsanklager, som i nogle tilfælde har ført til fængsels- og piskestraffe. Tvangsforhør af anklagere eller sikkerhedsstyrker. Ulovlig overvågning. Grave til deres døde familiemedlem er blevet ødelagte.

I forbindelse med beskadigelse af gravestene har Amnesty dokumenteret hærværk med tjære, maling, ildspåsættelse, ødelagte gravstene ligesom tekst på gravstene, der beskriver ofrene som martyrer eller fortæller, at de døde for frihedens sag, er blevet fjernet eller ødelagt.  

Det samme er sket ved gravstenen for Zaniar Aboubakri, hvor ordet ”martyr” er blevet slettet.

Jina Mahsa Aminis grav vandaliseret

Da 22-årige Jina Mahsa Amini i september 2022 døde i moralpolitiets varetægt, blev det startskuddet på en folkelig protest, som, anført af iranske kvinder og piger, resulterede i en lang række demonstrationer over hele landet.

De iranske myndigheder har svaret igen med ekstrem vold, drab og henrettelser. I forfølgelsen af familier til dræbte iranere er heller ikke Jina Mahsa Aminis familie gået fri.

De seneste måneder er hendes grav adskillige gange blevet vandaliseret, ligesom kirkegården – hvor adskillige dræbte demonstranter er begravet – er blevet lukket for besøg, så familier til dræbte ikke har kunne besøge gravstederne.

Amnesty: Ofrenes familier skal støttes

Amnesty International opfordrer det internationale samfund til at støtte ofrenes familier ved at presse de iranske myndigheder privat og offentligt til at respektere familiernes ret til ytringsfrihed, foreningsfrihed og fredelige forsamlinger.

”Familierne skal beskyttes mod vilkårlig tilbageholdelse, trusler og andre repressalier. Stater skal også opfordre de iranske myndigheder til at løslade alle dem, der blev tilbageholdt for at have talt for sandhed og retfærdighed over dødsfaldene, annullere alle uretfærdige domme og domme mod dem og frafalde alle anklager mod dem, der står over for repressalier for at have udtalt sig”, siger Diana Eltahawy.

Amnesty International opfordrer også alle stater til at udøve universel jurisdiktion og udstede arrestordrer på iranske embedsmænd, herunder dem med kommandoansvar, som med rimelighed er mistænkt for strafansvar for forbrydelser i henhold til international lov begået under og i kølvandet på opstanden.

Læs mere: Sådan arbejder Amnesty International for kvinders rettigheder i Iran