Kvinders rettigheder i Iran

Da den unge iranske kvinde Jina Masha Amini blev pågrebet af moralpolitiet og den 16. september 2022 mistede livet i myndighedernes varetægt, blev det begyndelsen på Kvinde Liv Frihed-bevægelsen.

Forenet under kampråbet “Kvinde Liv Frihed!” har iranske kvinder, piger og mænd igennem det seneste år trodset præstestyret og med livet som indsats kæmpet for deres frihedsrettigheder.

De iranske myndigheders modsvar har været kendetegnet ved ekstrem vold og benhård undertrykkelse.

Selvom det er lykkedes præstestyret at undertrykke den type store demonstrationer, som i slutningen af 2022 fik hele verdens opmærksomhed, fortsætter Kvinde Liv Frihed-bevægelsens kamp for kvinders rettigheder og for basale friheder.

Et katalog af forbrydelser

Siden den opstandens begyndelsen den 16. september sidste år har Amnesty International dokumenteret en række grove overgreb begået af det iranske regime. Disse inkluderer:

 • En fortsat og allestedsnærværende undertrykkelse af kvinder i landet.
 • Hundredvis af drab på demonstranter, herunder mange børn.
 • Titusindvis af anholdelser og trusler mod eksempelvis advokater.
 • Udbredt tortur og mishandling, herunder voldtægt, af tilbageholdte demonstranter.
 • Brugen af dødsstraf og henrettelser mod deltagere i opstanden mod regimet.

Overblik: Sådan forsøger det iranske styre at kvæle Kvinde Liv Frihed-bevægelsen

Sådan hjælper Amnesty International

Amnesty International har i årtier overvåget menneskerettighedssituationen i Iran og har siden Kvinde Liv Frihed-bevægelsens begyndelse indsamlet beviser for regimets forbrydelser mod den iranske befolkning.

Amnesty International indsamler underskrifter for at presse de iranske myndigheder til at standse henrettelserne i landet.

I flere europæiske lande arbejder Amnesty International for at standse tvangsudsendelser af iranske asylansøgere.

I Amnesty International Danmark samarbejder vi med den iranske diaspora for at styrke deres arbejde for iranske kvinders rettigheder, ligesom vi har været med til at arrangere demonstrationer, events og foredrag for at sætte fokus på den iranske kamp for frihed.

I Amnesty International Danmark samarbejder vi også med en række folketingspolitikere, der som “politiske sponsorer” støtter en fængslet og dødsdømt iraner.

Brug for international støtte

Gennem sin kontakt til regeringer og ministerier arbejder Amnesty International desuden for at få opfyldt flere opfordringer til den danske regering, EU og FN:

 • Offentligt at kræve over for Iran, at sikkerhedsstyrkerne og moralpolitiets vold og drab på fredelige demonstranter øjeblikkeligt stoppes, og at alle henrettelser standses. 

 • Offentligt at kræve, at alle fængslede demonstranter, som blot har brugt deres ytringsfrihed i forbindelse med protesterne, løslades omgående. 
 • At arbejde for at alle lande indstiller tvangsudsendelser iranere til Iran, da tilbagevendte iranere vil være i risiko for repressalier fra myndighederne, alene fordi de har søgt asyl i et andet land. 
   
 • At regeringer sender den højest mulige diplomatiske repræsentant til at monitorere de igangværende retssager om dødsstraf i Iran. 

 • At stater afsætter ressourcer til kriminelle efterforskninger, der kan nå til bunds i de internationale forbrydelser, der er begået af det iranske styre, og som kan identificere formodede gerningspersoner og udstede internationale arrestordrer.