12. december 2022  

Opdateret 23. januar 2023.

Mindst 26 mennesker – herunder tre mindreårige – risikerer at blive henrettet efter at have protesteret mod de iranske myndigheder. Det skal standses!

Flere iranere er allerede blevet henrettet, og mindst 26 mennesker risikerer når som helst at lide samme skæbne, fordi de har protesteret mod myndighederne i Iran.

Mohsen Shekari blev som den første henrettet den 8. december i kølvandet på de landsdækkende protester, der begyndte i september 2022, efter at 22-årige Jina Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetægt.

De seneste henrettelser fandt sted den 7. januar. Her blev to unge mænd – Mohammad Mehdi Karami og Seyed Mohammad Hosseini – henrettet bare to måneder efter, de var blevet arresteret. Henrettelserne blev gennemført i al hemmelighed og uden, at familierne og mændenes advokater havde fået noget at vide.

Skriv under på aktionen og kræv, at ingen dømmes til døden eller henrettes i Iran!

Vil skabe frygt

Ingen af de 26 som risikerer – eller allerede er idømt – dødsstraf har fået en retfærdig retssag. Og mange er blevet udsat for tortur under afhøringer og i fængslet.

Ifølge myndighederne har de alle gjort sig skyldige i ”moralsk forfald” og/eller ”fjendskab mod Gud”. To vage anklager, som ofte bruges i Iran for at kunne idømme dødsstraf.

Baggrunden for anklagerne er alt fra ildspåsættelse over angivelig medvirken i drab på sikkerhedsstyrker til postering af kritiske kommentarer på sociale medier. Det er tydeligt, at regimet bruger dødsstraf til at skabe frygt og sætte en stopper for det folkelige oprør.

Underskrifterne sendes til chefen for de iranske retsvæsen, Mohseni Ejei. Vi sender IKKE dine oplysninger til det iranske styre, men et samlet antal fra den globale underskriftsindsamling

Vores krav

  • Øjeblikkeligt stopper henrettelserne af dem, der er idømt dødsstraf og ophæver dødsdommene imod dem.
  • Afstår fra at idømme de andre tiltalte – eller nogen andre – dødsstraf.
  • Løslader alle, som er fængslet for at udøve deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed.
  • Sikrer retfærdige retssager uden brug af dødsstraf for dem, der er tiltalt for internationalt anerkendte forbrydelser.
  • Giver fængslede mulighed for at få besøg af familie og advokat efter eget ønske.
  • Beskytter fængslede mod tortur og undersøger anklagerne om brug af tortur mod dem.
  • Giver uafhængige observatører fra ambassader i Iran adgang til retssagerne mod de tiltalte.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Jo mere internationalt pres vi lægger på Iran, des større sandsynlighed er der for, at de stopper henrettelserne.

Hvad sker der med din underskrift?

Antallet af underskrifter sendes til chefen for det iranske retsvæsen, Mohseni Ejei.