12. december 2022  

Opdateret 14. september 2023.

Iranere risikerer fortsat at blive henrettet efter at have protesteret mod styret. Det skal standses!

Siden 22-årige Jina Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt i september 2022, har præstestyret brugt dødsstraf som et våben til skræmme iranere fra at protestere.

Iranere er blevet dømt til døden efter retssager, hvor bevisførelsen var mangelfuld, og hvor landets domstole valgte ikke at undersøge de indsattes vidnesbyrd om tortur.

Imellem opstandens begyndelse og årsdagen i 2023 er syv mennesker blevet henrettet på grund af deres deltagelse i demonstrationer. Flere andre er dødsdømte eller risikerer dødsdomme.

Mohsen Shekari blev som den første henrettet den 8. december 2022 i kølvandet på de landsdækkende protester, der begyndte kort efter Jina Mahsa Aminis død. Den unge kvinde var forinden blevet arresteret for ikke at overholde reglerne om tildækning af hovedet.

Senere er yderligere seks mennesker blevet henrettet, og nogle af henrettelserne er blevet gennemført i al hemmelighed og uden, at familierne og advokater til de dødsdømte havde fået noget at vide.

Skriv under på aktionen og kræv, at ingen dømmes til døden eller henrettes i Iran!

Vil skabe frygt

Mange iranere er blevet udsat for tortur under afhøringer og i fængslet.

Ifølge myndighederne har de alle gjort sig skyldige i ”moralsk forfald” og/eller ”fjendskab mod Gud”. To vage anklager, som ofte bruges i Iran for at kunne idømme dødsstraf.

Baggrunden for anklagerne er alt fra ildspåsættelse over angivelig medvirken i drab på sikkerhedsstyrker til postering af kritiske kommentarer på sociale medier. Det er tydeligt, at regimet bruger dødsstraf til at skabe frygt og sætte en stopper for det folkelige oprør.

Underskrifterne sendes til chefen for de iranske retsvæsen, Mohseni Ejei. Vi sender IKKE dine oplysninger til det iranske styre, men et samlet antal fra den globale underskriftsindsamling

Vores krav

  • Øjeblikkeligt stopper henrettelserne af dem, der er idømt dødsstraf og ophæver dødsdommene imod dem.
  • Afstår fra at idømme de andre tiltalte – eller nogen andre – dødsstraf.
  • Løslader alle, som er fængslet for at udøve deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed.
  • Sikrer retfærdige retssager uden brug af dødsstraf for dem, der er tiltalt for internationalt anerkendte forbrydelser.
  • Giver fængslede mulighed for at få besøg af familie og advokat efter eget ønske.
  • Beskytter fængslede mod tortur og undersøger anklagerne om brug af tortur mod dem.
  • Giver uafhængige observatører fra ambassader i Iran adgang til retssagerne mod de tiltalte.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Jo mere internationalt pres vi lægger på Iran, des større sandsynlighed er der for, at de stopper henrettelserne.

Hvad sker der med din underskrift?

Antallet af underskrifter sendes til chefen for det iranske retsvæsen, Mohseni Ejei.