Opdatering August 2023:
Regeringen har efter pres fra blandt andre Amnesty International Danmark nedsat et ekspertudvalg, der skal foreslå, hvordan Danmark selvstændigt kan kriminalisere tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Amnesty International Danmark sidder med i udvalget, som i august er påbegyndt sit arbejde.
Læs mere: Regeringen igangsætter arbejde med selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser

Ruslands ulovlige invasion af Ukraine har øget det internationale fokus på kampen imod krigsforbrydelser og skabt ny opmærksomhed om behovet for at sikre en fuld retsforfølgelse af de ansvarlige for overgreb typisk begået under krige, væbnede konflikter eller som et led i et regimes undertrykkelse af politiske modstandere og civilbefolkning. 

Danmark er her blandt de lande, som allerede støtter princippet om, at stater via såkaldt universel jurisdiktion kan efterforske og retsforfølge internationale forbrydelser, uanset hvor og af hvem forbrydelser er begået. Dog er Danmarks egen straffelov ikke på plads til fuldt ud at kunne retsforfølge forbrydelser som tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, uanset om de er begået i Ukraine eller andre steder. 

Heldigvis har et flertal i Folketinget, herunder regeringspartierne, lyttet til opfordringen fra Amnesty og flere andre, og i marts meldt deres støtte til en tiltrængt opdatering af Danmarks straffelov.

I Amnesty International Danmark anser vi denne støtte, som et meget positivt gennembrud, der har potentialet til at styrke ikke bare Danmarks eget juridiske værn, men også den internationale kamp for at sikre ofre for tortur og krigsforbrydelser retfærdighed.

En lovændring er samtidig tiltrængt. For indtil Danmark får opdateret sin straffelov risikerer vi, at formodede krigsforbrydere, som måtte sætte fod på dansk jord, ikke kan blive efterforsket, retsforfulgt og dømt for det fulde omfang af deres forbrydelser. 

Der kunne her aktuelt være tale om ”almindelige” russiske soldater, som er ansvarlige for krigsforbrydelser i Ukraine, men hvis forbrydelser Den Internationale Straffedomstol, ICC, ikke retsforfølger. Det kunne også være syriske borgere udsat for overgreb af Assad-regimet eller andre af Syrien-krigens parter, hvis håb om retfærdighed via domstolene i dag alene kan finde sted, hvis tredjelande som Danmark eller andre efterforsker og retsforfølger. 

Den utilstrækkelige lovgivning betyder også, at Danmark risikerer at stå uforberedt i forhold til fremtidige krigs- og konfliktscenarier.

Desværre ved vi, at nye forbrydelser vil finde sted, og at gerningsmænd fra forskellige væbnede grupper eller regimer også i fremtiden vil befinde sig i europæiske lande, herunder Danmark.

I Amnesty mener vi, at Danmark er nødt til at have sin lovgivning på plads, før det sker. Derfor bifalder vi støtten fra et flertal i Folketinget, som med udgangspunkt i et beslutningsforslag fra SF, nu ønsker at opdatere straffeloven.

Hvad gør Amnesty globalt og i Danmark?

Kampen imod internationale forbrydelser som tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden har været en del af vores DNA, siden Amnesty blev stiftet i 1961.

I dag dokumenterer vores researchere internationale forbrydelser verden over for at sikre retfærdighed for ofre og for at bringe de ansvarlige for en dommer.

I Amnesty International Danmark arbejder vi derudover aktuelt med at få ændret den danske straffelov, så Danmark har det rette juridiske værn til fuldt ud at kunne retsforfølge internationale forbrydere, som måtte sætte fod i Danmark.

Amnesty Danmarks aktuelle arbejde på dette område består konkret i, at vi laver juridiske analyser og kommunikation, som vi deler med relevante ministerier, regeringen, Folketinget, Amnestys egne medlemmer og offentligheden. Amnesty Danmark vil i resten af 2023 også deltage aktivt i det lovforberedende udvalg, som regeringen har nedsat, med det sigte at opdatere Danmarks straffelov.

Læs mere: Regeringen igangsætter arbejde med selvstændig kriminalisering af krigsforbrydelser

Helt konkret opfordrer vi i Amnesty International til, at der i dansk lov tilføjes nye straffebestemmelser, som direkte kriminaliserer de i ICC-statutten oplistede forbrydelser tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Dette mener Amnesty kan ske ved at bruge ICC-statuttens definitioner og beskrivelse af gerningsindhold, som vi mener, er klare og direkte anvendelige definitioner af de forbrydelser, som bør overføres til den danske straffelov.   

Foto: Christoffer Regild

Danmark bør ændre sin straffelov

Modsat langt de fleste EU-lande er krigsforbrydelser, tortur og forbrydelser mod menneskeheden ikke direkte kriminaliseret i Danmarks straffelov