Ruslands ulovlige invasion af Ukraine har med rette øget det internationale fokus på behovet for at bekæmpe krigsforbrydelser og sikre, at det muligt at retsforfølge de ansvarlige for overgreb typisk begået under krige, væbnede konflikter eller som et led i et regimes undertrykkelse af politiske modstandere og civilbefolkning. 

Danmark er her blandt de lande, som allerede støtter princippet om, at stater via såkaldt universel jurisdiktion kan efterforske og retsforfølge internationale forbrydelser, uanset hvor og af hvem forbrydelser er begået.

Alligevel er Danmarks egen straffelov ikke på plads til fuldt ud at kunne retsforfølge forbrydelser som tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, uanset om de er begået i Ukraine eller andre steder. 

Danmark risikerer derfor, at formodede krigsforbrydere, som måtte sætte fod på dansk jord, ikke kan blive efterforsket, retsforfulgt og dømt for det fulde omfang af deres forbrydelser. 

Der kunne her aktuelt være tale om ”almindelige” russiske soldater, som er ansvarlige for krigsforbrydelser i Ukraine, men hvis forbrydelser Den Internationale Straffedomstol, ICC, ikke retsforfølger. Det kunne også være syriske borgere udsat for overgreb af Assad-regimet eller andre af Syrien-krigens parter, hvis håb om retfærdighed via domstolene i dag alene kan finde sted, hvis tredjelande som Danmark eller andre efterforsker og retsforfølger. 

Den utilstrækkelige lovgivning betyder også, at Danmark risikerer at stå uforberedt i forhold til fremtidige krigs- og konfliktscenarier

Desværre ved vi, at nye forbrydelser vil finde sted, og at gerningsmænd fra forskellige væbnede grupper eller regimer også i fremtiden vil befinde sig i europæiske lande, herunder Danmark.

I Amnesty mener vi, at Danmark er nødt til at have sin lovgivning på plads, før det sker.

Hvad gør Amnesty globalt og i Danmark?

Kampen imod internationale forbrydelser som tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden har været en del af vores DNA, siden Amnesty blev stiftet i 1961.

I dag dokumenterer vores researchere internationale forbrydelser verden over for at sikre retfærdighed for ofre og for at bringe de ansvarlige for en dommer.

I Amnesty International Danmark arbejder vi derudover aktuelt med at få ændret den danske straffelov, så Danmark har det rette juridiske værn til fuldt ud at kunne retsforfølge internationale forbrydere, som måtte sætte fod i Danmark.

Amnesty Danmarks aktuelle arbejde på dette område består konkret i, at vi laver juridiske analyser og kommunikation, som vi deler med relevante ministerier, regeringen, Folketinget, Amnestys egne medlemmer og offentligheden.

Helt konkret opfordrer Amnesty International til, at Danmarks straffelov opdateres, hvorigennem der tilføjes nye straffebestemmelser, som direkte kriminaliserer de i ICC-statutten oplistede forbrydelser tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Dette mener Amnesty kan ske ved at bruge ICC-statuttens definitioner og beskrivelse af gerningsindhold, som vi mener, er klare og direkte anvendelige definitioner af de forbrydelser, som bør overføres til den danske straffelov.   

Foto: Christoffer Regild

Danmark bør ændre sin straffelov

Modsat langt de fleste EU-lande er krigsforbrydelser, tortur og forbrydelser mod menneskeheden ikke direkte kriminaliseret i Danmarks straffelov

I hælene på Assad-regimet

Juristen Anwar Al-Bunni genkendte i Berlin politimanden, som arresterede ham i Damaskus.

“Vi vil se store retssager om Ukraine og Syrien”

Flere og flere stater retsforfølger internationale forbrydelser, selvom de er begået under repressive regimer eller væbnede konflikter i helt andre lande.

Det forklarer Philip Grant, stifter af organisationen TRIAL International, som arbejder for at bekæmpe straffrihed.

Foto: TRIAL International