Mulige krigsforbrydelser i Yemen

Mulige krigsforbrydelser i Yemen

FN-eksperter har netop udgivet en rapport om mulige overtrædelser af international ret under den blodige konflikt i Yemen. Gruppen konkluderer, at der er grund til at formode, at krigens parter har begået og fortsat begår overtrædelser af international lov. Overtrædelser der muligvis er krigsforbrydelser.

Luftangreb på beboelsesområder, bryllupper, begravelser, fængsler og sundhedsklinikker er årsag til de fleste direkte civile tab i den verserende krig i Yemen. Brug af børnesoldater helt ned til otte-års-alderen er udbredt. Vilkårlige fængslinger og tortur er udbredt. Voldtægt af mænd og kvinder er udført af militser og officielt ansatte i de Forenede Arabiske Emirater, der er med i koalitionen med Saudi-Arabien i spidsen.

En ekspertgruppe, som i december 2017 blev nedsat af FN’s højkommissær for menneskerettigheder, har nu offentliggjort en 41 sider lang rapport om overtrædelser begået af krigens forskellige parter.

FN-rapporten konkluderer, at der er særdeles gode grunde til at formode, at de alvorlige krænkelser har fundet sted og stadig finder sted, og at der kan være tale om krigsforbrydelser.

FNs kontor for menneskerettigheder har vurderet, at krigen siden sin begyndelse i marts 2015 og frem til den 23. august 2018 har kostet 6.600 civile menneskeliv, og at 10.563 er blevet såret. Ekspertgruppen siger i den nye rapport, at tallene sandsynligvis er væsentlig højere.

Ekspertgruppen opfordrer FN’s Menneskerettighedsråd til at sikre, at konflikten forbliver på rådets dagsorden, og at ekspertrådets mandat bliver forlænget, så der kan gennemføres yderligere efterforskning.

Interview og bevismateriale

I Yemen besøgte ekspertgruppen Aden, Sana’a, Sa’dah og Hudaydah, men hensynet til gruppens sikkerhed gjorde det umuligt at besøge blandt andet Ta’izz.  Eksperterne besøgte også landene Djibouti, Jordan, Saudi-Arabien, Schweiz og USA for at interviewe vidner og andre implicerede. Gruppen har desuden i vid udstrækning analyseret fotografier, videooptagelser og satellitbilleder.

Eksperterne vil i september måned gennemgå rapporten foran FN’s Menneskerettighedsråd.

Amnesty har tidligere dokumenteret

Amnesty International dokumenterede i oktober 2015, at Saudi-Arabien har stået bag krigsforbrydelser i Yemen. Den saudisk ledede militære koalition har brugt klyngebomber og dræbt omkring hundrede civile – heriblandt 59 børn – ved en række luftangreb på byen Sa’da mellem maj og juli 2015. Læs Amnesty-rapporten ”Bombs Will Fall From The Sky Day And Night”.

Byerne Sa’da og Marran, hvor der bor titusindvis af mennesker, er af den saudisk ledede koalition blevet udpeget som militære mål – i strid med folkeretten. I luftangrebet den 13. juni 2015 blev otte børn og to kvinder fra den samme familie dræbt, mens syv blev såret. 

Amnesty Internationals researchere fandt ingen våben eller militærudstyr i ruinerne, men kun almindelige ting som legetøj, bøger og køkkenredskaber. Der var heller ikke andre tegn på, at huset var et legitimt militært mål.

Amnesty har også tidligere rettet skarp kritik mod Storbritanniens og USAs våbeneksport for milliarder af dollars til Saudi-Arabien, som leder militærkoalitionen, der hensynsløst har bombet Yemen.

Amnesty kræver yderligere efterforskning

I tråd med FN’s egen ekspertgruppe opfordrer Amnesty til internationalt pres på FN’s Menneskerettighedsråd om at forny ekspertgruppens mandat, så den kan gennemføre yderligere undersøgelser.

”FN-eksperterne bekræfter, hvad også Amnesty har dokumenteret i flere rapporter – at det i høj grad er helt almindelige mennesker i Yemen, der er ofrene i en krig, hvor civile mål igen og igen er blevet bombet. Lige nu lider millioner af mennesker, og der er hårdt brug for, at det internationale samfund – og ikke mindst FNs Sikkerhedsråd – sikrer, at eksperterne fra FN får fornyet og forstærket deres mandat”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.