”Pludselig kunne jeg trække vejret ordentligt”

Mohamads families skæbne blev afgjort på 30 minutter i Flygtningenævnet. Hans mor og to små søstre får lov til at blive i Danmark.

Tekst: Malene Haakansson

Mohamad og hans storebror løb alt, hvad de kunne, da deres mor kom ud på gaden efter det skæbnesvangre møde i Flygtningenævnet. Nævnet skulle tage endelig stilling til, om hans mor og to små søstre på 10 og 12 år må blive i Danmark, eller om de skulle flytte til et udrejsecenter og indirekte tvinges til at vende tilbage til Syrien.  

”Min mor græd, da hun så os. Hun var så glad. Også på mine søstres vegne. Min storebror græd, og jeg græd,” siger Mohamad.

På 30 minutter afgjorde nævnet, at moderen og søstrene kan blive, fordi moderen har udtalt sig kritisk om de syriske myndigheder i interviews med internationale medier, og er blevet fotograferet ved demonstrationer i Danmark, hvor Mohamad er gået på scenen for at fortælle, hvorfor familien frygter at vende tilbage til Syrien.

Moderen har ifølge nævnet sandsynliggjort, ”at hun ved en tilbagevenden til Syrien risikerer at blive afhørt og i den forbindelse blive udsat for overgreb fra de syriske myndigheders side.”

Glade smil foran Flygtningenævnet efter afgørelsen.

Mohamads lettelse og glæde over afgørelsen kan mærkes gennem telefonen.

”Jeg blev meget glad. Pludselig kunne jeg trække vejret ordentligt. Det var som om at hele min krop slappede af,” forklarer han og fortsætter:

”Jeg føler mig tryg nu. Nu kan jeg tænke på andet, end hvad der vil ske med min mor og søstre. Nu kan jeg gøre det bedre i min skole.”

Også hans små søstre er glade for, at de kan fortsætte deres helt almindelige liv i Vejle, hvor de går i en dansk folkeskole.

Min søster fortalte sin klasse, at det var den bedste dag nogensinde.

Mohamad

Vores liv var sat på pause

Mohamad og hans bror har fået lov til at blive i Danmark, fordi de risikerer militærtjeneste, hvis de vender tilbage til Syrien. Men deres syge mor og små søstre på 10 og 12 år fik i marts besked på, at deres opholdstilladelse ikke kunne forlænges, fordi området, som familien er flygtet fra, anses for sikkert af de danske myndigheder, hvis man ikke er individuelt forfulgt.

En konklusion som Amnesty International, FN, eksperter og resten af de europæiske lande ikke deler. Amnesty har for nylig udgivet en rapport, som dokumenterer, at ingen steder er sikre for flygtninge at vende tilbage til, fordi flygtninge anses for forrædere af regimet, og er i risiko for at blive tilbageholdt, tortureret, voldtaget og forsvinde i myndighedernes varetægt.

Kvinder og børn er lige så udsatte som mænd.

Det har både været hårdt og stressende at vente på, at vores sag kom for Flygtningenævnet. Vores liv har været sat på pause.

Mohamad

Det var udsigten til at hans mor og søstre skulle leve et udsigtsløst liv i et udrejsecenter, som fik den 18-årige gymnasieelev til at gå ind i den offentlige debat om Danmarks flygtningepolitik.

”Det var slet ikke meningen, at jeg skulle være offentlig omkring det. Jeg lavede et opslag på Facebook, da min mor havde fået afslag. Jeg var så ked af det, og gik ind på mit værelse og skrev. Jeg synes bare, at det var så unfair. Og så blev jeg kontaktet af journalister.”

Også Amnesty har fortalt Mohamads historie ad flere omgange. Og det bliver nok heller ikke sidste gang, at vi hører fra ham. For han er fast besluttet på at fortsætte sin aktivisme.

”Jeg er blevet medlem af DFUNK, hvor jeg vil prøve at finde løsninger på forskellige problemer. Og så bliver jeg også kontaktet af andre flygtninge, der spørger om råd. Jeg gør mit bedste for at hjælpe dem.”

På lørdag er der demonstration flere steder i landet til fordel for de syriske flygtninge i Danmark. Mohamad vil være blandt de mange syrere og danskere, som vil møde op. Deres budskab til politikerne på Christiansborg er klart: Syrien er ikke sikker. Og derfor skal alle syrere i Danmark have beskyttelse, indtil det er sikkert at vende hjem.

Vær med

TÆND ET LYS FOR VORES SYRISKE MEDBORGERE

Vær med til at tænde et lys for vores syriske medborgere, der denne jul ikke kan vide sig sikre.

Støt vores arbejde og få et flot lys som tak for hjælpen

Giv et bidrag og få et lys som tak >