Rusland: Mere end 20.000 borgere straffet for kritik af krigen i Ukraine

Undertrykkelsen af anti-krigs-bevægelsen kører for fuldt tryk i Rusland, viser ny undersøgelse fra Amnesty International.

Russiske myndigheder bruger i stigende grad ondskabsfulde taktikker til at angribe anti-krigs-aktivister i Rusland. Med forskellige repressive love og praksisser er mere end 20.000 borgere i løbet af krigens første 500 døgn blevet udsat for hårde repressalier, konkluderer Amnesty International i en ny undersøgelse.

”Undertrykkelsen stikker dybt i Rusland. En række komplekse og vidtforgrenede taktikker bruges i stigende grad som et våben til at tvinge kritikere af krigen til tavshed. Mennesker, der fredeligt demonstrerer imod krigen i Ukraine eller deler kritisk information om Ruslands væbnede styrker, risikerer alvorlige retlige eller administrative sanktioner. Der er blevet indført nye absurde love, som kriminaliserer borgere, der frit udtrykker deres synspunkter. Det fejlbehæftede retssystem er karakteriseret af dybt uretfærdige retssager og bruges nu til at uddele fængselsstraffe og store bøder mod mennesker, der udtrykker selv den mindste kritik”, siger Oleg Kozlovsky, Rusland-researcher ved Amnesty International.

Artiklen fortsætter under boksen…

Ny straf til Navalny

Sideløbende med forfølgelsen af borgere, som kritiserer Ruslands krig i Ukraine, har myndighederne i august 2023 idømt Ruslands mest kendte oppositionspolitiker, Aleksei Navalny, en ny straf. På baggrund af anklager om ”ekstremisme” er han nu idømt 19 år i straffekoloni. Amnesty International er stadig ikke bekendt med alle dommens detaljer, men det står klart, at den nye straf fra den 4. august 2023 føjer mindst ti år til den dom på ni års fængsel, som Navalny allerede afsonede.

Amnesty International betragter Aleksei Navalny som en samvittighedsfange, det vil sige et menneske som alene er fængslet for at have udøvet sine menneskerettigheder. Amnesty opfordrer myndighederne i Rusland til betingelsesløst at løslade ham.

”Denne nye dom mod Aleksei Navalny er et forsøg på i smug at give ham en livstidsdom”, siger Marie Struthers, direktør for Amnesty International i Østeuropa og Centralasien.

Absurde anklager    

Anti-krigsdemonstranter i Rusland har ingen retssikkerhed og straffes ofte på baggrund af administrative procedurer, kritiserer Amnesty International.

Ofte ser dommere i retssager bort fra forsvarets bevisførelse og idømmer administrativ detention eller store bøder alene på baggrund af – nogle gange direkte falske – politirapporter, om at borgere har forbrudt sig mod reglerne for offentlig forsamling eller de nyligt indførte absurde overtrædelser om ”miskreditering”.

Artiklen fortsætter under boksen…

Vladimir Rumyantsev

Vladimir Rumyantsev kommer fra byen Vologda, 400 kilometer nord for Moskva, og er i sin fritid optaget af at lave radio. I sin egen lejlighed byggede han et lille radiostudie, og efter Ruslands invasion af Ukraine brugte han sit radiostudie til at transmittere udsendelser om krigen baseret på rapporter fra uafhængige medier og bloggere, som var blevet forbudt i Rusland. På den i Rusland populære sociale medie platform VK delte han også videoer, der fordømte invasionen. Han forsøgte at informere sit publikum om krigsforbrydelser begået af russiske styrker, blandt andet drab på civile i Bucha og Irpini og bombningen af teatret i Mariupol.

Den 19. april 2022 fandt politiet frem til Rumyantsevs lejlighed og konfiskerede hans udstyr. Den 22. december 2022 blev han idømt tre års fængsel. Dommen blev opretholdt ved appelsagen den 13. april 2023.

Alene i kalenderåret 2022 blev flere end 21.000 personer i Rusland straffet for denne type lovovertrædelse. 2.307 blev idømt administrativ detention og resten store bøder, i størstedelen af sagerne på grund af deltagelse i fredelige demonstrationer eller efter at have kritiseret krigen i Ukraine på internettet.   

Siden invasionen af Ukraine og indførslen af lovovertrædelsen ”videreformidling af kendt falsk information om brugen af de væbnede styrker” og ”gentagen miskreditering af de væbnede styrker eller statslige organer” er flere end 150 personer blevet retsforfulgt for kriminelle overtrædelser under netop disse paragraffer. Mange er allerede blevet idømt langvarige fængselsstraffe. Strafferammen for forbrydelserne er henholdsvis femten og syv års fængsel.    

Artiklen fortsætter under boksen… 

Arina Popova

Ariana Popova, aktivist fra byen Voronezh cirka 500 km syd for Moskva, var en af de første russere, der blev anklaget efter  paragraffen, som forbyder miskreditering af Ruslands væbnede styrker. Den 6. marts 2022 fremviste hun i byens centrum en plakat, hvorpå der stod skrevet ”Nej til krig” og ”Borgere – faderlandet er i fare! Vores tanks er i et fremmed land”.

Teksten er et citat fra digteren og dissidenten Alexander Galich, hvori han fordømte Sovjetunionens invasion af Tjekkoslovakiet.

I april 2022 blev Popova dømt skyldig og straffet med en bøde på 30.000 rubler (cirka 2100 danske kroner, red.), som blev nedsat under en appelsag.

”Fremmed agent”

Amnesty International har også dokumenteret end anden bekymrende udvikling, hvori kendte personer bliver udpeget som ”fremmede agenter” specifikt på grund af deres kritik af krigen i Ukraine. Loven imod ”fremmede agenter” blev oprindeligt vedtaget i Rusland i 2012 og blev i begyndelsen brugt til at stigmatisere kritiske NGO’er og stække deres muligheder for at arbejde i Rusland.

I forbindelse med undertrykkelsen af kritik af krigen i Ukraine fører udpegningen af personer som ”fremmede agenter” til betydelige restriktioner på deres personlige og professionelle aktiviteter, mistede jobs og stigmatisering som følge af at være blevet brændemærket som en spion eller forræder.

Amnesty International opfordrer Rusland til at annullere alle sine repressive love og til omgående og betingelsesløst at løslade enhver, som er frihedsberøvet alene for fredeligt at have udtrykt sine meninger.  

Oleg Orlov

Oleg Orlov er en kendt russisk menneskerettighedsforkæmper og bestyrelsesmedlem i Memorial Human Rights Center. Han har offentligt fordømt krigen i Ukraine gentagne gange. Den 26. februar 2022 blev han arresteret for at have protesteret foran det russiske parlament. Siden er han flere gange blevet arresteret og idømt bøder, ligesom døren til hans lejlighed er blevet vandaliseret.

Den 21. marts 2023 åbnede myndighederne en kriminel efterforskning af Oleg Orlov, arresterede ham og tiltalte ham for gentagen miskreditering af Ruslands væbnede styrker. Tiltalen mod ham hævder blandt andet, at en Facebook-tekst publiceret af Orlov ”indeholdt en benægtelse af det faktum, at Ruslands væbnede styrker bliver brugt i det den russiske føderations og dens borgeres interesse for at opretholde fred og sikkerhed”.

Sagen mod Oleg Orlov er fortsat ikke afsluttet. Hvis han dømmes, risikerer han op mod tre års fængsel.