Saudi-Arabien: Brug af dødsstraf diskriminerer etniske grupper

Hver uge bliver flere end to mennesker henrettet i Saudi-Arabien, hvilket ofte foregår ved offentlig halshugning. Det er især fattige migrantarbejdere fra Asien og Afrika, der bliver dømt til døden i retssager, som Amnesty betegner som dybt uretfærdige

Brugen af dødsstraf i Saudi Arabien er i voldsom vækst, og offentlige henrettelser ved halshugning er stadig en del af virkeligheden. Sidste år blev mindst 158 mennesker henrettet, og det er mere end en firedobling i forhold til 2006. I de første otte måneder af 2008 er mindst 71 mennesker henrettet, men det tal ventes at stige kraftigt efter den netop afsluttede muslimske ramadan, hvor man traditionelt ikke gennemfører henrettelser.

Flest migrantarbejdere henrettes

Dermed henretter Saudi Arabien mere end to personer hver uge, og næsten halvdelen er fattige migrantarbejdere fra lande som Pakistan, Indien, Nigeria og Afghanistan. Et uforholdsmæssigt stort antal i forhold til lokalbefolkningen, og dermed virker brugen af dødsstraf også diskriminerende mod bestemte etniske grupper, mener Amnesty International.

Typisk bliver de dømt til døden på tynde beviser og ved delvist hemmelige retssager, hvor de anklagede sjældent får adgang til hverken advokat eller tolk. Dødsstraf bliver også benyttet for ikke-voldelige forbrydelser. I praksis er der eksempler på dødsdømte, som ikke har kendt deres skæbne, før den morgen, hvor de bliver bragt til den offentlige henrettelse.

“Vi havde håbet, at de meget omtalte menneskerettighedsinitiativer, som er blevet introduceret af Saudi Arabiens regering i de senere år, ville betyde enden på dødsstraf eller i det mindste en markant reduktion i antallet af henrettelser. I stedet har vi været vidner til en kraftig vækst i henrettelser af fanger, der er dømt under hemmelige og uretfærdige retssager”, siger Malcolm Smart, der er leder af Amnesty Internationals program for mellemøsten og Nordafrika.

Dømmer mindreårige til døden

Saudi Arabien stod i 2007 sammen med Kina, USA, Iran og Pakistan for 88 procent af alle kendte henrettelser i verden. Men Saudi Arabien skiller sig ud ved også at henrette unge, der har begået deres forbrydelse, før de fyldte 18 år – hvilket er i strid med internationale konventioner. Desuden henretter Saudi Arabien et stort antal kvinder. I år er tre kvinder henrettet – fra Nigeria, Indonesien og Saudi Arabien.

“Det er på høje tid, at Saudi Arabien lever op til sine forpligtelser under international lov. Landet har plads i FN’s Menneskerettighedsråd, og regeringen bør forbyde dødsstraf for børn, sikre retfærdige retssager, udrydde diskrimination i det juridiske system og begrænse brugen af dødsstraf, som er på hastig retur i mange dele af verden”, siger Malcolm Smart.