38 års fængsel og 148 piskeslag til iransk kvinderettighedsforkæmper

Nasrin Sotoudeh har siddet i fængsel siden juni 2018 for blandt andet at protestere imod Irans tørklædepåbud. Amnesty kalder dommen for absurd og kræver hende øjeblikkeligt løsladt.

Dommen på 38 års fængsel og 148 piskeslag til den prominente menneskerettighedsadvokat og kvinderettighedsforkæmper Nasrin Soudeh er dybt uretfærdig og absurd, mener Amnesty.

Det var hendes mand, Reza Khandan, der den 11. marts skrev på sin Facebookside, at hans kone efter to voldsomt uretfærdige retssager er blevet idømt i alt 38 års fængsel. I september 2016 blev Nasrin Sotoudeh idømt fem års fængsel i en anden sag. 

Amnesty: Løslad hende straks
”Det er chokerende, at Nasrin Sotoudeh nu står over for næsten fire årtier i fængsel og 148 piskeslag for hendes fredelige menneskerettighedsarbejde, der inkluderer hendes forsvar for kvinder, der protesterer imod Irans fornedrende tørklædelov. Nasrin Sotoudeh bør løslades omgående og uden betingelser, og denne uanstændige dom bør annulleres øjeblikkeligt”, siger Philip Luther, researchchef for Amnestys Mellemøsten- og Nordafrika-kontor. 

”Nasrin Sotoudeh har dedikeret sit liv til at forsvare kvinders rettigheder og kæmpe imod dødsstraffen, og det er fuldkommen skandaløst, at Irans myndigheder straffer hende for hendes menneskerettighedsarbejde. Hendes dom styrker Irans ry som en grusom undertrykker af kvinders rettigheder”, tilføjer han. 

Den hårdeste dom i flere år
Det er den hårdeste dom mod en menneskerettighedsforkæmper i Iran, som Amnesty har dokumenteret i de senere år. Og den indikerer, at myndighederne – opflammet af den udbredte straffrihed for menneskerettighedskrænkelser – skruer stadig mere op for undertrykkelsen. 

Nasrin Sotoudeh blev arresteret i sit hjem i juni 2018. I denne uge fortalte kontoret for gennemførelse af domme i Evin-fængslet i Teheran hende, at hun var blevet fundet skyldig i syv lovovertrædelser og idømt 38 års fængsel og 148 piskeslag. Ifølge tiltalerne havde hun blandt andet ”opildnet til fordærvelse og prostitution”, ”åbent gjort sig skyldig i en syndig handling ved at vise sig offentligt uden tørklæde” og ”forstyrret den offentlige orden”. 

Dommer gav ekstra straf
I retssagen blev artikel 134 i den iranske straffelov taget i brug, og den giver dommere mulighed for at idømme en højere straf end den normale maksimumstraf, når en anklaget står over for mere end tre tiltaler. I Nasrin Sotoudehs tilfælde brugte dommer Mohammad Moghiseh denne mulighed ved hver af de syv tiltaler, hvorefter han lagde fire år oveni, så fængselsdommen blev øget fra 29 til 38 år. 

EU bør tage affære
”Regeringer med indflydelse på Iran bør bruge deres magt til at presse på for Nasrin Sotoudehs løsladelse. Det internationale samfund – og ikke mindst EU, der har en løbende dialog med Iran – bør tage kraftigt afstand mod denne skammelige dom og tage affære så hurtigt som muligt for at sikre, at hun bliver løsladt straks og uden betingelser”, siger Philip Luther.

Skriv under

På den internationale hjemmeside kan du skrive under på, at Iran skal løslade Nasrin Sotoudehs omgående og frikende hende.