Amnesty kritiserer: For svært at klage over politiet

Hvert år må et alt for stort antal politiklagesager droppes, fordi Den Uafhængige Politiklagemyndighed ikke er i stand til at identificere den betjent, der er klaget over. Det ønsker Amnesty ændret.

Danmark er igen i år nævnt i Amnestys årsrapport. Kritikken handler blandt andet om, at mange klager over politiet, for eksempel forbindelse med massedemonstrationer, må henlægges, fordi det ikke er muligt at identificere de involverede betjente.

Misforstået korpsånd?

Problemet ses ofte i forbindelse med klagersager, som kommer i kølvandet på meget store politiforretninger – massedemonstrationer og lignende – hvor et stort antal politifolk har været i aktion, og der ikke er noget, som identificerer den enkelte betjent. 

“Det er en trussel mod vores retssamfund, at det så tit er umuligt at identificere betjente, der er klaget over. Det gælder uanset, om det skyldes manglende overblik ved store operationer eller noget, som kunne kaldes misforstået korpsånd,” siger Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnesty.  

På årets Folkemøde på Bornholm vil Amnesty nu rejse debatten om mærkning af politiets uniformer over for folketingspolitikerne. 

Overskrider beføjelser 

Der er detaljerede regler om politiets anvendelse af stav, peberspray, tjenestepistol, politihund osv. Reglerne siger – kort sagt – at politiet må anvende så megen magt, som er nødvendig for at afværge trusler eller angreb på borgere, ejendom, politiet selv, lov og orden.
 
Men politiet må ikke anvende mere magt end nødvendigt. Hvis person, som magten anvendes på, har opgivet sit forehavende, allerede er i håndjern eller sidder på jorden overskrider politiet dets beføjelser.
 

Svækker borgernes tillid

Politiklagesager skal afgøres på et objektivt grundlag, således at både offentligheden og politiet selv har tillid til systemet. Der ses desværre sager hvor det forekommer uforståeligt eller påfaldende for offentligheden, at politiet ikke er i stand til at identificere den eller de betjente, der er klaget over.
 
Sådanne sager svækker borgernes tillid til både politiet og retssamfundet. Samtidig sender det et uhensigtsmæssigt signal til betjentene om, at det først og fremmest gælder om at ”holde sammen”. 
 
Amnesty anbefaler, at man af hensyn til borgernes retssikkerhed og politiets anseelse i befolkningen, bør overveje at mærke politiets uniformer med en form for ID, således at betjentene altid kan identificeres efter en politiaktion.