Covid-19 truer migranter i Ellebæk

Stuvet sammen på for lidt plads i slidte faciliteter, der ikke egner sig til mennesker. De indsatte i Udlændingecenter Ellebæk er i særlig risiko under Corona-krisen. Myndighederne bør gøre mere for at beskytte beboerne, mener Amnesty.

De seneste ugers Covid-19 krise har ramt samfundets svageste hårdt.

En særligt sårbar gruppe er de afviste asylansøgere, der sidder frihedsberøvet i Udlændingecenter Ellebæk, fordi man vurderer, at der er risiko for, at de vil forsøge at modarbejde deres udsendelse af landet, for eksempel ved at gå under jorden.

Amnesty har gentagne gange kritiseret, hvordan man tilbageholder ofte psykisk sårbare mennesker under fængselslignende forhold, selvom de intet kriminelt har gjort. Der er ikke god nok adgang til lægehjælp, og beboerne kan sidde tilbageholdt i månedsvis.  

Faciliteterne i Ellebæk er trange og uhumske og på alle måder dårligere end forholdene i almindelige arresthuse eller fængsler. Amnesty frygter derfor, at det vil have voldsomme konsekvenser, hvis nogen pådrager sig COVID-19-smitte.

Bekymringen er ikke blevet mindre i lyset af, at der allerede er meldt om flere smittede beboere på et andet udrejsecenter, Udrejsecenter Kærshovedgård.

Giv mulighed for at bo hos familie

Amnesty opfordrer de danske myndigheder til at gennemgå forholdene på Ellebæk og fjerne unødvendigt belastende foranstaltninger.

Et eksempel er forbuddet mod telefon, som er et forbud man har kopieret fra fængselsvæsenet. Hvis en beboer bliver taget i at bruge en mobiltelefon, er straffen isolationsfængsling i 15 dage. Men beboerne i Ellebæk er ikke kriminelle og bør ikke fratages muligheden for at have kontakt med deres familie, mener Amnesty.

Samtidig bør de frihedsberøvede, som har fastboende familie i Danmark, og som ikke vil kunne udsendes af landet i nogen nær fremtid, have lov at opholde sig hos deres familie. Ingen ved, hvornår man igen kan udsende afviste asylansøgere og man bør derfor ikke frihedsberøve mennesker, som ikke har gjort noget kriminelt – og slet under så elendige forhold.

Amnesty mener også, at udlændingemyndighederne bør åbne op for nogen af de ledige indkvarteringssteder, som blev etableret, da en stor gruppe syriske krigsflygtninge kom til Danmark. Dermed kan beboerne fysisk være indkvarteret med en forsvarlig afstand til de andre beboere – i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Europarådet: Løslad tilbageholdte migranter

Den nuværende krise fik i slutningen af marts Europarådet til at rette en opfordring til alle sine medlemsstater om at løslade migranter, der tilbageholdes med henblik på udsendelse af landet.

Som følge af corona-krisen har de fleste medlemslande ikke mulighed for at tilbagesende afviste asylansøgere til deres hjemlande, og det er usikkert, hvornår det igen bliver muligt.

Da det ifølge internationale menneskerettighedsstandarder kun er tilladt at tilbageholde migranter, hvis der er konkrete grunde til at antage, at en udsendelse vil kunne gennemføres inden for den nærmeste fremtid, bør staterne løslade tilbageholdte migranter, der nu venter på ubestemt tid, mener Europarådet.

Desuden er de steder, hvor migranter tilbageholdes trange og overbelagte, hvad der gør det vanskeligt eller umuligt for de frihedsberøvede at holde afstand, og der mangler tiltag, der skal beskytte migranter og ansatte mod Covid-19, skriver Europarådet i sin opfordring.

Torturofre blandt beboerne

Forholdene for Ellebæks beboere har i årevis mødt kritik.

I 2013 dokumenterede Amnestys Lægegruppe, at knap hver tredje af de frihedsberøvede i Ellebæk, de havde undersøgt på tre tilfældigt udvalgte dage, var torturoverlevere, som led under eftervirkningerne af torturen i form af blandt andet posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), kronisk hovedpine og smerter.

Amnesty kritiserede myndighederne for ikke at gøre tilstrækkeligt for at identificere beboere med torturtraumer.

Også FN’s torturkomité rejste i januar hård kritik mod Ellebæk.

”Torturkomitéen finder det uacceptabelt, at forholdene for de indsatte er fængselsagtige, og at fængselsreglerne gælder for alle tilbageholdne migranter. Vi understreger, at de indsatte generelt er hverken mistænkte eller dømt for noget kriminelt”, skrev komitéen i rapporten.

 

.