Det stille diplomati er blevet lydløst

I anledning af årsdagen for dommen mod den saudiske blogger Raif Badawi har Amnesty og Dansk PEN skrevet et åbent brev til udenrigsminister Martin Lidegaard. Med brevet opfordrer Amnesty Danmark den danske regering til offentligt og formelt at tage afstand fra dommen.

Kære Martin Lidegaard

I dag er det et år siden, at bloggeren Raif Badawi blev idømt 10 års fængsel og 1000 stokkeslag i Saudi Arabien. Han blev dømt for at bruge sin ytringsfrihed ved at oprette og administrere hjemmesiden ’Saudi Arabian Liberals’, en debatblog om sociale og politiske forhold i Saudi Arabien.

Amnesty Internationals danske afdeling og Danske PEN ser dommen mod Raif Badawi som et af de grelleste eksempler på den undertrykkelse af ytringsfriheden, der er eskaleret i Saudi-Arabien i de senere år. Med dette brev opfordrer vi den danske regering til offentligt at tage afstand fra dommen. De saudiske myndigheder bør øjeblikkeligt frafalde alle anklager og løslade Raif Badawi.

Flere lande har offentligt protesteret mod straffen, heriblandt Norge, Sverige, Canada og USA. Desværre har Danmarks reaktion været så afdæmpet, at ikke engang samlingen i FN’s menneskerettighedsråd i marts, der har til formål at diskuterer menneskerettighederne, blev benyttet af regeringen til at bringe sagen op, eller til at kritisere Saudi Arabien for generelt at knægte ytringsfriheden. Danmarks status som et land, der respekterer og forsvarer menneskerettighederne, gør regeringens fastholdelse af ’det stille diplomati’ – trods de manglende resultater – særlig problematisk.

9. januar fik Raif Badawi de første 50 stokkeslag på en officiel plads i byen Jeddah, og efter planen skulle han have yderligere 50 slag hver fredag. Han har ikke fået flere slag siden da, men dommen står stadig ved magt, og der er fortsat risiko for, at myndighederne uddeler stokkeslagene. Selv hvis der ikke skulle falde ét slag mere, er 10 års fængsel for blot at blogge helt ude af proportioner og burde i sig selv resultere i et opråb fra verdenssamfundet – også fra Danmark.

Saudi Arabien er en magtfuld oliestat, en vigtig handelspartner og en central sikkerhedspolitisk allieret. Når Danmark ikke har luftet sin kritik formelt og offentligt, risikerer det at sende et signal til Saudi Arabien om, at andre politiske og økonomiske interesser vægtes højere end menneskerettighederne. Dette signal sendes ikke kun til Saudi Arabien, men også til Raif Badawi, til hans familie og til andre menneskerettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger, der siger fra overfor diktaturer verden over.

Vi vil gerne minde om, at regeringen i sit regeringsgrundlag fremhæver, at Danmark skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne eller overtræder konventioner.

Vi tror og håber, at Danmark vil forsvare ytringsfriheden – også der, hvor det er ubekvemt.

Venligst,

Amnesty og Dansk PEN

Brevet til Martin Lidegaard er blevet bragt i Politikens debatsektion d. 7/5 2015

Kom til demonstration foran Saudi Arabiens ambassade

Hver torsdag siden januar har Amnesty Danmark og Dansk PEN demonstreret foran den Saudi Arabiske ambassade for at vise solidaritet med Raif Badawi og fastholde kravet om, at de Saudi Arabiske myndigheder øjeblikkeligt løslader ham og de øvrige samvittighedsfanger i landet.

På årsdagen for dommen, torsdag den 7. maj, vil blandt andet Maryam al-Khawaja, der er menneskerettighedsforkæmper og leder af Gulf Center for Human Rights og journalist Anders Jerichow, tale ved demonstrationen.

Demonstrationen finder sted Omøgade 8, København Ø fra kl. 16:00 – 17:00.